21.10.2022

Vlastníci památek mohou žádat o příspěvek na obnovu

O zařazení do Programu regenerace na rok 2023 je třeba požádat nejpozději do 3. 11. 2022.

Výzva pro předkládání projektových žádostí o finanční podporu z prostředků Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) pro rok 2023, poskytované Ministerstvem kultury ČR.


Statutární město Liberec obdrželo od Ministerstva kultury ČR výzvu k předložení „Anketního dotazníku“ na získání příspěvku na obnovu kulturní památky z Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) v roce 2023.

Pokud jako vlastníci kulturní památky nacházející se na území MPZ Liberec máte zájem o získání příspěvku z tohoto dotačního programu Ministerstva kultury ČR, zašlete vyplněnou žádost o zařazení do Programu regenerace na rok 2023 nejpozději do 3. 11. 2022 prostřednictvím podatelny nebo poštou na adresu Magistrát města Liberce, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec, odbor strategického rozvoje a dotací.


Kontaktní osoba:

Ing. Jana Cimbálová
telefon: 485 243 576
email: cimbalova.jana@magistrat.liberec.cz

Žádost o zařazení do Programu regenerace a další dokumenty související s tímto dotačním titulem naleznete zde.
 

Nastavení cookies