26.05.2022

Další z libereckých škol se dočká rekonstrukce

Základní škola U Školy získá lepší vybavení do odborných učeben a bude zajištěna bezbariérovost celého objektu.Smlouva s dodavatelem stavby společností čekro CZ s.r.o. byla podepsána 24. 5. 2022. Stavební práce budou zahájeny v polovině června, ukončeny by měly být dle harmonogramu do konce letošního roku.

Projekt „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ U Školy“ řeší nejen zajištění moderní výuky prostřednictvím vybudování odborných učeben a jejich odpovídajícím vybavením, ale také bezbariérový přístup do školy a vnitřní bezbariérovost celého objektu. Počítá se také s odvlhčením suterénu a přízemí budovy.

Realizace velké části stavebních prací, zejména bourací práce a výměny stropních i podlahových konstrukcí, bude směřována na období letních prázdnin, aby nebyl narušen běžný chod školy. Ostatní práce proběhnou s maximálním ohledem na děti, pedagogy i další zaměstnance za plného provozu. 

Nastavení cookies