26.10.2023
Olga Loubková

Schválení novelizace Nařízení statutárního města Liberec č. 5/2009, o vymezení úseků místních komunikací, chodníků a schodišť, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Novelizace Nařízení č. 5/2009 o neudržovaných úsecích v zimním období byla schválena.

Rada města na svém 18. zasedání projednávala novelizaci Nařízení č. 5/2009 o vymezení úseků místních komunikací, chodníků a schodišť, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Nařízení statutárního města Liberec č. 5/2009, na základě kterého se vymezené úseky místních komunikací, chodníků a schodišť, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nebo z technických důvodů, neprovádí zimní údržba odstraňováním sněhu a náledí, nově doznalo změn. Po provedení revize tohoto Nařízení bylo zjištěno, že od roku 2009 se situace na některých místech natolik změnila, že zimní údržba zde možná je. Novelizované Nařízení upravuje pouze rozsah neudržovaných chodníků, týká se proto jen přílohy 2a předmětného dokumentu. 

Novelizované nařízení nabude účinnosti dnem 1. listopadu 2023.

 

Nastavení cookies