19.04.2022
Bc. Veronika Hiršalová

VÝZVA ŽIVNOSTNÍKŮM

Jste vlastníkem živnostenského oprávnění vydaného před rokem 2008?

Ke dni 1. 7. 2008 došlo k zásadní novele živnostenského zákona, v rámci které byly všechny původní volné živnosti spojeny v jednu živnost s názvem „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“. Od tohoto dne byly původní Živnostenské listy (barevné) nahrazeny Výpisem ze živnostenského rejstříku a u všech podnikatelů, kteří měli volné živnosti, byla při návštěvě živnostenského úřadu provedena tzv. „transformace“, tedy úprava živnosti dle aktuálního znění živnostenského zákona. V současné době je však ve správním obvodu libereckého živnostenského úřadu stále evidováno cca 6 500 podnikatelů, u nichž dosud nebyla tato změna provedena. V mnoha případech se jedná o subjekty, které svoje podnikání již dávno ukončily a domnívají se, že jejich živnostenské oprávnění již zaniklo.

Živnostenský úřad vyzývá všechny podnikatele, kterým byl vydán před 1. 7. 2008 Živnostenský list a dosud nebyl nahrazen Výpisem ze živnostenského rejstříku, aby se dostavili na přepážkové pracoviště nového Magistrátu, nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec, kde bude na místě ověřeno, zda v konkrétním případě proběhla zákonem stanovená transformace, případně podnikatel může podat žádost o zrušení živnostenského oprávnění. Uvedená změna proběhne bez objednání, na místě, bez správního poplatku.

Výše uvedené se týká i společností – a to i společností v likvidaci – kterým bylo živnostenské oprávnění vydáno před 1. 7. 2008 a dosud nebyla provedena transformace. V těchto případech je nutná osobní účast osoby oprávněné za společnost jednat. Živností koncesovaných ani řemeslných a vázaných se tato informace netýká.
Pokud si subjekt není jistý, zda stále platí jeho živnostenské oprávnění, případně, zda již bylo uvedeno do souladu se zněním zákona, je možno kontaktovat pracovníky živnostenského úřadu prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, tel. 485 244 848, 485 244 858, 485 244 856 nebo 485 244 845. Informaci o evidenci údajů v živnostenském rejstříku lze také zjistit na webových stránkách www.rzp.cz.
 

Nastavení cookies