08.06.2020
Veronika Hiršalová

Upozornění podnikatelům na podvodné jednání

Živnostenský úřad by chtěl upozornit na nekalé praktiky subjektu, který oslovuje nově vzniklé podnikatele s nabídkou zápisu do jím vedeného rejstříku.

Tyto praktiky jsou různými subjekty užívány již delší dobu, kdy úkon je vždy zpoplatněný a částky se různí v řádu 1-3 tisíce korun.  Dopis, který podnikatelé dostanou, vypadá velmi oficiálně a tak často podlehnou dojmu, že jde o státní instituci a tudíž se musí zaregistrovat a zaplatit.  Jedná se o zjevně neetickou, ale bohužel ne trestně postižitelnou činnost.  Na základě podnětů veřejnosti na tyto praktiky upozorňovalo již v roce 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu.

 

V nedávné minulosti jsme poprvé na živnostenském úřadě zaznamenali nový takto podnikající subjekt, Českou komoru firem a živnostníků s.r.o., která „vylepšila“ postup v tom, že podnikatelům posílá přímo POTVRZENÍ O ZÁPISU DO ČESKÉ KOMORY FIREM A ŽIVNOSTNÍKŮ (viz níže), opatřené kulatým razítkem a pořadovým číslem. Dopis tedy není pouhou nabídkou, ale působí jako potvrzení o skutečnosti, která již nastala, což samozřejmě vyvolá pocit, že podnikatel je povinen požadovanou částku uhradit. Přiložena je složenka na 2 410 Kč!  

 

Rádi bychom nově vzniklé podnikatelské subjekty, zejména fyzické osoby, před těmito praktikami varovali a ujistili je, že do žádného rejstříku, vedeného soukromým podnikatelským subjektem (obvykle společnost s ručením omezeným) se po získání živnostenského oprávnění zapisovat nemusí, zejména ne za úplatu. 

Nastavení cookies