29.07.2021

Občanské průkazy s biometrickými údaji

Od 2. srpna 2021 se začne vydávat nový typ občanského průkazu, který bude obsahovat vysoce zabezpečený bezkontaktní čip, na kterém budou uloženy biometrické údaje. Ztíží se možnost občanský průkaz padělat a zneužívat.

Biometrické údaje se povedou v informačním systému evidence občanských průkazů (dále jen "OP") nejdéle po dobu 90 dnů od vyrobení dokladu, a to pro účely vyřízení jeho případné reklamace. Poté dojde k jejich smazání, protože vytvářet jakékoliv databáze, které by biometrické údaje shromažďovaly, není povoleno. Biometrické údaje uložené v OP zároveň nebude možné použít pro jiné účely, než je ověření pravosti OP a totožnosti držitele OP při překračování státních hranic. Děti mladší 12 let nemají povinnost poskytnout otisky prstů.

Povinnost zavedení biometrických údajů do OP vychází z evropského nařízení.

 

Nejdůležitější změny v souvislosti s přijetím nového zákona:

 • biometrické údaje v OP (zobrazení obličeje držitele průkazu a dva otisky prstů)
 • ruší se zápis akademických titulů do OP
 • žádosti budou vedeny pouze v elektronické podobě
 • automatické skončení platnosti dokladu 45 dnů po změně údajů (adresa trvalého pobytu, změna jména/příjmení, změna stavu apod.)
 • při ztrátě nebo odcizení OP se nevydává Potvrzení o OP (občan obdrží až nově vyhotovený OP, do té doby je nutné se prokazovat jiným dokladem totožnosti)
 • správní poplatek se hradí již při podání žádosti (shodně jako u cestovních dokladů)
 • změna sazebníku správních poplatků za některé úkony:
  • vydání OP občanu mladšímu 15 let – 50 Kč nově 100 Kč
  • vydání OP občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR – 100 Kč nově 200 Kč
  • vydání OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy – 100 Kč nově 200 Kč

 

Nařízení počítá s postupnou obměnou. Dosud platné OP budou platit do skončení jejich platnosti, nejdéle do 3. srpna 2031. Pokud tedy má občan vydaný OP se strojově čitelnými údaji (růžovo-modrý nebo zelený OP), ale bez biometrických údajů s dobou platnosti 10 let, může s ním cestovat v rámci EU do konce jeho platnosti. Doklady bez strojově čitelné zóny (typ knížka), musí být vyměněny do 5 let, jinak s nimi nebude možné cestovat.

Občanský průkaz musí mít každý státní občan ČR starší 15 let, který má trvalý pobyt na území ČR a není omezený ve svéprávnosti.

Nastavení cookies