18.11.2020
Bc. Pavla Coufalová

Odbor majetkové správy a sportu pečuje o zeleň

Odbor majetkové správy pečuje o zeleň rostoucí u objektů škol a školek

Pracovníci odboru majetkové správy a sportu , oddělení správy objektů a zařízení připravili 2 výběrová řízení na dodavatele sadovnických prací a kácení dřevin v areálech mateřských a základních škol.

Za zásadní změnu jsou považována opatření kácení s náhradní výsadbou v areálech hřišť u základní a mateřské školy Barvířská a ve skateparku. Alej se vzrostlými Topoly kanadskými, jejichž vitalita je na ústupu, bude pokácena. Kácení proběhne technikou postupného odřezávání dřevní hmoty a její spouštění či shoz do zabezpečeného prostoru. Poté budou odfrézovány pařezy i s kořenovými náběhy a bude provedena náhradní výsadba. Budou zasazeny 3,5 – 4 metry vysoké výpěstky dubu letního v tzv. fastigiátní, tedy štíhlé formě. O výpěstky se bude vybraný dodavatel starat následujících 5 let po výsadbě. V průběhu provádění kácení a při manipulace se dřevem může docházet k uzavření prostoru cyklostezky.

V suchých letech 2018 – 2019 byly značnou měrou zasaženy dřeviny především na plochách u mateřských škol. S následky let předchozích se odbor potýká dodnes, řada stromů i přes letošní vlhkostně standardní rok prosychá. Z bezpečnostních důvodů, především proto, že jsou pozemky školek intenzivně využívány pro venkovní pohyb dětí, bylo v minulosti pokáceno více než 50 kusů volně rostoucích stromů.

Připravovaná veřejná zakázka na výběr dodavatele náhradních výsadeb je těsně před vypsáním. V 17 areálech mateřských škol a jeslích by mělo být kompenzací za pokácené dřeviny vysazeno 53 stromů a 104 keřů. Také v tomto případě je součástí plnění zakázky zajištění následné péče o nově realizované výsadby.

 

 

Nastavení cookies