22.02.2019
Karel Horník

Odbor majetkové správy pečuje o objekty ve vlastnictví města

Odbor majetkové správy pečuje o objekty ve vlastnictví města, které nejsou ve správě jiných organizací, jako jsou například školy, školky a kulturní objekty.

Pro řádný rozvoj, tedy pro udržení požadovaného technického stavu objektů, je třeba realizovat projektovou přípravu. To znamená průběžně zadávat vypracování projektových dokumentací k rekonstrukci vybraných objektů.

V současnosti jsou vybranými zhotoviteli připravovány projektové dokumentace na modernizaci a energetické úspory objektů na ZŠ Švermova na Františkově, na Základní školu a Speciální školu v Orlí ulici a na ZŠ Kaplického v Doubí. Během projektové přípravy na základní školu Kaplického jsme zadali také prvky zelených fasád a připravili jsme společně s projektanty podmínky pro nakládání a využívání dešťových vod. U zmíněných akcí bude kladen důraz na energetické úspory objektů, modernizaci technických a technologických částí budov a také na zkvalitnění vnitřního prostřední, především odhlučněním prostor.

V podobném duchu se nesou projektové přípravy na modernizaci Malého divadla, především jeho technologického zázemí a obálky objektu. Budou vyměněny topné systémy, vzduchotechnika, elektroinstalace a divadelní sál by měl dostat chladící techniku, která zajistí příjemnější zážitek z představení. Divadlo paralelně připravuje projekt, který se věnuje rekonstrukci zázemí a dalších prostor pro diváky, včetně rozšíření baru a modernizace toalet. Oba projekty by se měly realizovat společně.

Všechny v současné době připravované projekty budou dokončeny nejdříve ke konci roku 2019 a jejich realizace bude záviset na dostupnosti financí.

V současném období jsou připravovány technické podklady k bytovým domům, na jejich základě budou vybíráni dodavatelé projektových dokumentací, aby bylo možné je postupně rekonstruovat. Toto je však dlouhodobá a nákladná cesta. Nyní se nacházíme na jejím začátku.

Dále pracujeme na přípravě zadávacích podmínek pro výběr zhotovitelů stavebních prací na letní období.

Odbor MS

Nastavení cookies