15.11.2023
Radim Stanka

Veřejné představení územní studie "Papírák"

Nad rámec stavebního zákona bude uspořádáno veřejné představení rozpracované územní studie "Papírák". Setkání se uskuteční v úterý 5. 12. 2023 od 16:30 do 19:30 v Kině Varšava.

textová část (pdf)

grafická část (pdf)

Návrh územní studie je možné připomínkovat písemně k pořizovateli. Kdokoliv může uplatnit připomínku k návrhu územní studie v písemné podobě nejpozději do úterý 2. 1. 2024. Na připomínku nebude adresně odpovězeno. Její vypořádání včetně zdůvodnění bude uvedeno v dokumentaci územní studie.

Podání musí být učiněno písemně a pouze k pořizovateli a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

Nastavení cookies