24.08.2020
Ing. arch. Zuzana Koňasová

Zásady SML pro výstavbu ve městě

Kancelář architektury města představuje soubor požadavků na stavební záměry na území Liberce.

Zásady SML je koncepční dokument vydaný Radou města. Dokument představuje soubor pravidel a doporučení, která mají za cíl kultivovat stavební kulturu ve městě, chránit cenné urbanistické i architektonické struktury, eliminovat necitlivé stavební zásahy a v důsledku mají za cíl zvyšovat kvalitu pobytové prostředí pro všechny jeho obyvatele.

Manuál je určen stavebníkům, investorům a projektantům pro prvotní orientaci v požadavcích SML na výstavbu ve městě. Kancelář architektury města se podílí na vydávání závazných stanovisek a vyjádření k většině stavebních záměrů na území Liberce. Snahou SML je komunikovat požadavky již v nejrannější fázi projektových prací, tak aby nevznikaly následné výdaje na dodatečné přepracování projektové dokumentace. Pravidla jsou koncipována na obecné rovině, SML si však vymiňuje možné výjimky, pokud se bude jednat o kvalitní architektonický projekt. Záměry ve formě architektonické studie je možné konzultovat po předchozí domluvě v Kanceláři architektury města.

Nastavení cookies