19.02.2024
Ing. arch. Anita Prokešová

Revitalizace sídliště Gagarinova

Příprava revitalizace veřejných prostranství sídliště Gagarinova pokročila. Kancelář architektury města Liberec dopracovala ověřovací studii, ve které byly zohledněny požadavky místních obyvatel.

"Ověřovací studie počítá s původním konceptem zanechání dopravy pouze po obvodu sídliště, tedy v ulici Gagarinova a Pačesova. Vnitřní část sídliště tedy zůstane bez aut a vzniknou zde klidná a bezpečná pobytová místa," říká Zuzana Koňasová, vedoucí odboru Kanceláře architektury města. V návrhu jsou doplněna dětská hřiště a klidová místa s lavičkami. Jedná se zejména o prostory ve středu sídliště a i před prostorem mateřské školy. „Po dokončení celé revitalizace bude počet parkovacích stání po obvodu sídliště navýšen tak, aby plně uspokojil potřeby parkování pro místní obyvatele. V návrhu je také kompletně revitalizována stávající zeleň, včetně nových výsadeb. Součástí je i řešení hospodaření s dešťovou vodou dle současných trendů, např. pomocí zasakovacích pásů,“ říká náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

Ověřovací studie je podkladem pro vypracování kompletní projektové dokumentace. Díky ní se podaří snížit budoucí celkové náklady stavby. "Nyní probíhá přípravná fáze, což znamená opatření podkladů pro projektování – pracuje se na dendrologickém průzkumu, hydrogeologickém průzkumu a inženýrsko-geologickém průzkumu. Zároveň bylo vypsáno výběrové řízení na zpracování kompletní projektové dokumentace," doplňuje Anita Prokešová, architektka Kanceláře architektury města.

Předpokládaný začátek projekčních prací je v dubnu 2024. Předpokládaný začátek stavebních prací pak v létě 2025. Úspěšný průběh je závislý mimo jiné na rychlosti získání stavebního povolení a na úspěšném získání dotací. Projekt bude realizován v několika etapách, které jsou mimo jiné koordinovány s rekonstrukcemi některých sítí v území.

V únoru 2024 byla ověřovací studie představena předsedům SVJ bytových domů na sídlišti.

 

Nastavení cookies