26.07.2021
Jan Král

Perné dny libereckých dobrovolných hasičů

Také Liberecké potrápilo v uplynulých dnech počasí. Tentokrát se však nejednalo o vítr, ale o velmi silné a intenzivní srážky, které sebou přinesly přívalové povodně a následně i velké škody.

Těmto povodním a jejich následkům se nevyhnulo ani území města Liberec. Došlo k rozvodnění malých toků, ale i řeky Nisy. Liberecká přehrada byla téměř na maximu své retenční schopnosti. Voda poškodila komunikace, infrastrukturu, tvořila veliké laguny a zatopila nejenom zahrady, ale v mnoha případech sklepy a domy.

Nejenom profesionální hasiči, ale i všechny jednotky dobrovolných hasičů města (8 jednotek) strávili v terénu mnoho hodin, především během víkendu a provedli desítky zásahů, kde se snažili pomoci odvrátit nebo již likvidovat následky povodní. Nejčastější činností hasičů bylo čerpání vody ze zatopených prostor nebo ploch, pytlování písku a stavba provizorních zábran, čištění propustků a kanálových vpustí, odstraňování bahna a naplavenin.

Ani našim hasičům se však voda nevyhnula a tak po návratu ze zásahu čekala na jednotku z Vratislavic nad Nisou vytopená zbrojnice. Místo odpočinku po ošetření techniky a materiálu čekalo tak hasiče čerpání vody a úklid vlastní zbrojnice. Během zásahů odvedli hasiči obrovský kus práce, za který jim patří veliké poděkování.

 

Nastavení cookies