13.12.2022

I letos se městu Liberec podařilo čerpat dotace pro dobrovolné hasiče

I v roce 2022 se městu Liberec podařilo uspět s několika žádostmi o finanční prostředky z dotačního programu Libereckého kraje „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“.

Statutární město Liberec díky této podpoře, která činí 60 % uznatelných nákladů, mohlo realizovat další opravy hasičské techniky, nákup osobních ochranných prostředků a technického vybavení. Celkem se jednalo o 4 opravy hasičských cisteren z Pilinkova, H. Hanychova, Vratislavic n/N a Růžodolu.

Z ochranných pomůcek bylo zakoupeno vybavení pro zasahující hasiče, např. zásahové obleky, ochranné přílby a kukly, rukavice a zásahové opasky. Z technického vybavení bylo pořízeno výkonné plovoucí čerpadlo pro JSDH Pilínkov. Ochranné prostředky byly rozděleny podle potřeby mezi všechny jednotky.

Podpořen byl i projekt na pořízení speciálního požárního přívěsu pro JSDH Karlinky, který bude využíván pro potřeby ochrany obyvatelstva. Tento projekt bude vzhledem ke svému rozsahu, náročnosti a nutnosti opakovaného výběrového řízení na dodavatele realizován až v prvním pololetí roku 2023. Předpokládané náklady projektu dosáhnou cca 500 000 Kč a příspěvek Libereckého kraje bude činit 100 000 Kč.

Celkové náklady na výše uvedené a realizované akce činily 983 357 Kč, z čehož dotace Libereckého kraje pokryla částku 667 420 Kč. Z vlastního rozpočtu tak uhradilo město Liberec 315 937 Kč.

Nastavení cookies