21.09.2021

Díky dotacím dostanou dobrovolní hasiči nové vybavení

Letos se městu Liberec podařilo uspět se získáním finančních prostředků z dotačního programu Libereckého kraje „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“.

Díky této podpoře, která činí 60 % uznatelných nákladů, mohlo statutární město Liberec realizovat rozsáhlejší opravy techniky, nákup a obměnu některého technického vybavení a ochranných pomůcek pro své dobrovolné hasiče.

Z ochranných pomůcek bylo zakoupeno vybavení pro zasahující hasiče, např. svítilny na přilbu, zásahové rukavice, obuv a obleky. Pro obsluhu motorových pil bylo zakoupeno protipořezové oblečení a obuv. Z technického vybavení byla pořízena dvě výkonná ponorná kalová čerpadla, která budou využívána především při řešení následků povodní a přívalových srážek.

Díky dotacím se realizují mimo běžných oprav i dvě rozsáhlejší akce, a to úprava účelové nástavby vozidla LIAZ z Karlinek a oprava čerpadla velkokapacitní cisterny ve Vratislavicích n/N.

Celkové náklady na výše uvedené akce činí cca 1 083 000 Kč z čehož dotace Libereckého kraje pokrývá cca 783 000 Kč, zbylé prostředky jsou hrazeny z rozpočtu statutárního města, a to ve výši cca 300 000 Kč.

Nastavení cookies