31.01.2023
Jan Král

V roce 2023 bude město rekordně opravovat a investovat

Do čeho bude statutární město Liberec v letošním roce nejvíce investovat a jaké jsou hlavní výdaje města? S tím nejdůležitějším vás seznámí primátor města Jaroslav Zámečník.

Největší výdaj města je na MHD

Málokdo ví, že tržby z jízdného v Liberci pokryjí jen 20 % nákladů na provoz MHD. Pro rok 2023 jsme se rozhodli nepřenášet na občany dopady inflace zvýšením ceny jízdného, a proto město musí dalších 80 % nákladů pokrýt ze svého rozpočtu. Pro rok 2023 toto činí 440 mil. Kč. Pro ty, kteří jezdí MHD pravidelně, držíme pátým rokem bez ohledu na růst cen energií i mezd stále stejné ceny tzv. lítaček. Pro ty, kteří ale nejezdí MHD pravidelně, stoupla už před dvěma lety cena papírových jízdenek z 20 Kč na 24 Kč. Letos plánujeme v dopravním podniku zmodernizovat tři tramvaje a koupit dalších pět nových klimatizovaných autobusů. Dokončíme také rekonstrukci tramvajové tratě do Jablonce, která si vyžádá náklady jedné miliardy korun, a obnovíme povrch celého terminálu MHD Fügnerova.

Splácíme staré dluhy

V roce 2023 snížíme dlouhodobý dluh města o dalších 100 mil. Kč a na konci roku bude dluh města činit 1,34 miliardy Kč. Celkem na úrocích město zaplatí přibližně 70 mil. Kč.

Zvyšujeme výdaje na zeleň, čistotu a opravy

Na opravy, udržování čistoty komunikací v zimě i v létě, údržbu zeleně a veřejného osvětlení máme pro Technické služby města Liberce připraveno 257 mil. Kč. Pro město zde pracuje 170 zaměstnanců. O čistotu v ulicích města se také bude starat 45 oranžových pracovníků Komunitních prací Liberec. Město na ně uvolní 8 mil. Kč a dalších 12 milionů přidá Úřadu práce.

Veřejné osvětlení provozujeme levněji

V případě veřejného osvětlení spravujeme celkem 14 tisíc světelných bodů. V létě 2021 skončila dlouholetá smlouva se společností Eltodo a péči o veřejné osvětlení jsme převedli na městskou společnost TSML. Náklady města se tak snížily z 72 mil. Kč na současných 27 mil. Kč.

150 milionů do silnic, mostů a parkování

Letos nás čekají i mnohamilionové investice do opravy silnic a chodníků, bezpečnosti, ale i veřejného prostoru. Počítáme se zahájením rekonstrukce Sokolské ulice, dokončíme rekonstrukci ulice Františkovská, Šlikova, Fučíkova, Javorová, Slovanské údolí a Vyhlídková, které jsme už koncem roku 2022 nestihli. Zahájíme také výstavbu parkoviště P+R v Pastýřské ulici a proběhne rekonstrukce sítí v ulicích Ondříčkova, Svojsíkova, Strakonická a Nová.

URAN a zázemí pro autobusové nádraží

Zahájíme potřetí výběrové řízení na rekonstrukci budovy Uran a jsem přesvědčený, že v souvislosti s budoucí proměnou lokality autobusového nádraží se rekonstrukce této budovy městu i občanům rozhodně vyplatí. S tím souvisí i odstranění nevzhledných buněk, které nedůstojně nahrazují zázemí pro cestující.

Kulturní organizace dostanou 200 milionů

Město celkově v roce 2023 ze svého rozpočtu dofinancuje náklady svých dvou divadel (Divadlo F. X. Šaldy a Naivní divadlo Liberec) částkou 170 mil. Kč. Celkový provoz stojí 213 mil. Kč, vstupné v kultuře totiž pokryje v průměru pouze čtvrtinu nákladů. Dalších 25 mil. Kč věnuje město na modernizaci Zoo Liberec, jejíž provoz již od roku 2022 platí Liberecký kraj. Na provoz poboček krajské knihovny uvolníme 3,5 mil. Kč.

Provoz 53 škol

Město je zřizovatelem 20 základních škol, 31 mateřských škol, jedné základní umělecké školy, jedné speciální školy v Orlí ulici a Domu dětí mládeže Větrník. Z rozpočtu města na energie a provoz těchto zařízení zaplatíme letos 147 mil. Kč. Mzdy učitelů platí v tomto případě stát. Dalších 123 mil. Kč budeme investovat do modernizace škol a mateřských školek, konkrétně např. ZŠ Jabloňová, MŠ Malínek, ZŠ Broumovská, 5. května nebo ZŠ Kaplického.

20 tisíc nádob pro odpady

Na zajištění svozu a likvidace odpadů firmou FCC Liberec v roce 2023 vynaložíme 140 mil. Kč. Z toho cca 85 mil. Kč budou náklady na tzv. směsný komunální odpad, na který je v Liberci přes 15 tisíc „černých“ nádob. Je již tradicí, že tyto náklady jsou pokryty občany poplatkem za odpady, který se pro rok 2023 upravil na 840 Kč/občan/rok. Dalších 55 mil. Kč vydá město na cca 5 tisíc barevných nádob pro tříděný odpad – papír, plast, sklo, nápojové kartony, bioodpad, kovy a tuky a oleje, na velkoobjemové kontejnery jaro/podzim, provoz sběrného dvoru v Ampérově ulici, sběrné místo na tř. Milady Horákové a v Londýnské a na opravy a úklidy kolem kontejnerových stání a zelených ploch.

Celkem 4 mil. Kč dáme za to, že ve městě provádíme výsyp cca 1 000 košů. Každý pracovní den tak zajišťujeme výsyp cca 550 košů, z toho v centru města 2x, tj. ráno a večer.

Liberecká sportoviště dostanou 150 mil. Kč

Město Liberec poskytne v roce 2023 částku 71 mil. Kč na provoz, opravy a investice ve Sportparku Liberec (tj. aréna a okolní sportoviště). Na provoz a opravy městského bazénu poskytneme příspěvek ve výši 64 mil. Kč. Na opravy a modernizace dalších sportovišť máme připraveno 15 mil. Kč.

Na spolky dáme 39 mil. Kč

Přibližně 35 mil. Kč bude poskytnuto na podporu činnosti sportovních klubů nebo konání sportovních akcí. Další prostředky půjdou na granty v oblasti kultury a vzdělávání.

Bezpečnost a jednotky dobrovolných hasičů

Požadavek občanů města na bezpečnost a pořádek ve městě zajišťuje městská policie prostřednictvím 84 strážníků. Oproti předchozímu roku jsme prostředky navýšili o 5 mil. Kč a na provoz městské policie vyčlenili 93 mil. Kč. V dalších letech plánujeme ještě postupně počet strážníků v Liberci zvyšovat.

Sociální služby a zdravotnictví

Na provoz Centra zdravotní a sociální péče vynaložíme v r. 2023 celkem 36 mil. Kč (domy s pečovatelskou službou a dům seniorů) a na komunitní středisko Kontakt, které se například stará o programy pro seniory a nově o zrekonstruovanou budovu paláce Liebiegů uvolníme 25 mil. Kč. Jsme také akcionářem Krajské nemocnice Liberec a na připravovanou rekonstrukci uvolňujeme 11 mil. Kč ročně. Dalších 12 mil. Kč vynaloží město na nejrůznější sociální služby pro obyvatelstvo.

Liebiegův palác

Letos dokončíme rekonstrukci Liebiegova paláce, který ještě před několika lety sloužil jako galerie. Za rekonstrukci jsme zaplatili 250 mil. Kč a zachránili tak historickou budovu města.

Městské byty

Letos budeme dokončovat probíhající výstavbu 49 nových bytů v ul. Na Žižkově a zahájíme přípravu druhé etapy dalších cca 50 bytů.

Jaroslav Zámečník, primátor statutárního města Liberec

 

Nastavení cookies