19.06.2023
Jan Král

Revitalizace Textilany soutěží o Urbanistický projekt roku 2023

Urbanistický projekt revitalizace areálu bývalé Textilany se uchází o titul Cena veřejnosti v soutěži Urbanistický projekt roku 2023 Přihlašovatelem projektu je Magistrát města Liberec.

Podpořte projekt č. 16 "Textilana Liberec" svým hlasem na webu:

https://www.stavbaroku.cz/printDetail.do?Dispatch=ShowDetail&siid=2280&coid=120

Děkujeme.

Základní ideou návrhu je doplnění stávající struktury města v řešeném prostoru o novou městskou čtvrť, připomínající ducha místa bývalé Textilany, propojení masivů zeleně i okolních rezidenčních čtvrtí do harmonického celku.

Návrh graduje hustotu, kompozici zástavby směrem k centru města, rozvolňuje ji směrem na periférii a do zeleně. Zvýšením podlažnosti návrh snižuje zastavěnost, tj. maximalizuje přírodu – elementy zeleně a vody.

Návrh člení řešený prostor do dvojice zón – západní „městská“ na straně centra města navazuje na strukturu centra a objekt Blaupunkt, východní „obytná“ je umístěna v údolí mezi morfologicky výraznými svahy se sídlišti Broumovská a Králův Háj. Dvojice zón – jedna přiléhá k městu, druhá propojuje sídliště – je protnuta zeleným klínem, spojujícím masivy zeleně okolí Harcovské přehrady, Králova Háje a vrchu Broumovská.

Hlasovat je možné do 25.6.2023 do 24:00 hodin.

Nastavení cookies