29.05.2024
Jan Král

Představení územní studie Výstaviště

Zveme vás na představení územní studie Výstaviště. Přijďte v úterý 4. června v 17.00 hodin do kina Varšava v Liberci.

Nad rámec stavebního zákona se pořizovatel rozhodl zveřejnit návrh územní studie k písemnému připomínkování. Kdokoliv může uplatnit připomínku k návrhu územní studie v písemné podobě v termínu do 18. 6. 2024. Posledním dnem k připomínkování je úterý 18. 6. 2024. Připomínky podané po tomto termínu nebudou vzaty v potaz. Připomínce nemusí být vyhověno. Vyhodnocení podaných připomínek bude součástí dokumentace územní studie, na podané připomínky nebude jednotlivě odpovídáno.

Podání musí být učiněno písemně a pouze k pořizovateli a může být učiněno: poštou na adresu Magistrát města Liberce, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 nebo osobně na podatelnu Magistrátu města Liberce. Dále může být učiněno elektronicky do datové schránky města Liberce 7c6by6u nebo na elektronickou podatelnu posta@magistrat.liberec.cz (nutný elektronický podpis).

Územní studii včetně všech výkresů najdete na webu města: https://www.liberec.cz/vystaviste/

Nastavení cookies