06.02.2023

Jednání krajských a libereckých radních přineslo zhodnocení témat i plány do budoucna

V historickém jednacím sále liberecké radnice diskutovali tento týden nad téměř dvacítkou společných témat krajští radní se svými protějšky ze statutárního města Liberec.

Mezi důležité body patřila například rekonstrukce plaveckého bazénu v Liberci, financování tramvajového spojení mezi Jabloncem a Libercem, nastavení základní sítě sociálních služeb, finanční spoluúčast na opravě podchodu u areny, či nová výjezdová stanice v krajském městě pro zdravotnickou záchrannou službu.

Liberecký kraj měl jako jedno z témat krajský dopravní terminál pro vlaky a autobusy, jehož podoba by letos měla vzejít z připravované architektonické soutěže. Vedle dalších témat, například chystané rekonstrukce náplavky a obnovy dolního centra města Liberce, či společných fotovoltaických projektů, jednali členové obou rad i o nastavení základní sítě sociálních služeb v kraji.

„Kraj chce podporovat všechny provozy sociálních služeb v kraji, bez ohledu na to, kdo je vlastníkem či provozovatelem. Pro klienty těchto zařízení není důležité, kdo se stará o provoz, důležitá je kvalita poskytovaných služeb a péče,“ uvedl hejtman Martin Půta.  

Město Liberec pak jako jedno hlavních témat předložilo otázku financování rekonstrukce plaveckého bazénu, ale například i spolupráci Libereckého kraje na projektu 100 klimaticky neutrálních měst, nebo financování tramvajové trati do sousedního Jablonce n.N. 

„Dlouhodobě jsem usiloval o užší spolupráci mezi Libercem a Libereckým krajem, protože považuji za důležité a efektivní, abychom společně investovali do infrastruktury a rozvoje krajského města, jehož služby využívají nejen Liberečané, ale významně také obyvatelé ostatních obcí v kraji. I díky tomu Liberecký kraj nyní financuje Liberečanům společný projekt výstavby nové nemocnice, modernizaci ZOO, rekonstrukci dolního centra v okolí ulice Na Rybníčku, ale i modernizaci tramvajové trati mezi Jabloncem a Liberce. Nově máme navíc jasný příslib, že chce významně podílet i na spolufinancování rekonstrukce plaveckého bazénu a například i některých hlavních silnic ve městě. To jsou konkrétní výsledky naší spolupráce a toho, že efektivně komunikujeme a spolupracujeme,“ říká primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Oba strany se dohodly, že další společné jednání radních chtějí zhruba za půl roku zopakovat na půdě Libereckého kraje.

 

Citace k jednotlivým tématům od radních města Liberce:

Téma: Zapojení Liberce do projektu 100 klimaticky neutrálních měst

Náměstek primátora A. Lenert…:

 „Jsem rád, že Liberecký kraj se chce s městem podílet na projektu 100 klimaticky neutrálních měst 2030. Zatím jsme se s krajem dohodli na spolupráci v rámci účasti zástupce LK v komisi rady města Liberec pro 100 klimatických měst, zástupcem by měl být pan radní Václav Židek. O další formě spolupráce bude s kolegou Židkem dále jednat,“ říká náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adam Lenert.

 

Téma: Přestavba propustku v km 159,434 pod žel. tratí St. Paka – Liberec na podchod

Náměstek primátora A. Lenert…:

„V současné době město pokračuje společné se Správou železnic v projektu přestavby propustku u arény, dne 17. 1. 2023 bylo Správou železnic (SŽ) vydáno společné povolení pro tuto stavbu. Liberecký kraj na dnešním jednání přislíbil možnost udělení mimořádné dotace na podporu toho projektu, který neslouží jen areně, ale také slouží jako přístup žáku základní školy a studentů gymnázia. Velice si vážím tohoto vstřícného kroku ze strany Libereckého kraje,“ říká náměstek primátora pro územní plánování a majetkoprávní záležitosti Adam Lenert.

 

Téma: Dodatek memoranda k financování TRAM trati JBC a LBC 

Náměstek primátora J. Šolc…:

„Dohodli jsme se, že aktualizujeme memorandum o spolupráci na financování tramvaje do Jablonce n.N. Inflace zvyšuje náklady. Proto jsme se shodli na nové výši příspěvku 40 mil. korun ročně. Zároveň se také Liberecký kraj kvalitativně posune a nově se stane objednatelem dopravy, doteď byl pouze přispěvatelem,“ říká náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

 

Téma: Autobusové zázemí v budově URAN - info, harmonogram 

Náměstek primátora J. Šolc…:

 „Na základě ceny za celkovou rekonstrukci Uranu vzešlé z poctivé, nyní probíhající soutěže, budeme znát cenu za vybudování zázemí pro řidiče a cestující krajské meziměstské dopravy. Konečně zmizí i staré provizorní buňky. Tyto náklady krajský dopravce odbydlí formou zvýšeného nájmu za 5 let a dál bude nájemní spolupráce fungovat ve výši běžného, obvyklého nájemného,“ náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

 

Téma: Problematika  „komunikace za arenou“

Náměstek primátora J. Šolc…:

„Komunikace za arenou je klíčový projekt, který pomůže celému městu a kraji. Dopravní situace v lokalitě je dnes neutěšená a ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR, soukromým sektorem, městem i Libereckým krajem zde vznikne nová komunikace otevírající celé území tak, jak předpokládá již 20 let územní plán města,“ vysvětluje náměstek primátora pro technickou správu a informační technologie Jiří Šolc.

 

Téma: Informace o chystané rekonstrukci libereckého bazénu

Náměstek primátora P. Židek…:

„Stručně jsem seznámil kolegy z kraje s vývojem projektu na rekonstrukci libereckého bazénu. Zároveň jsme otevřeli diskuzi k možnému spolufinancování ze strany kraje, jelikož se podle naše průzkumu jedná o zařízení regionálního charakteru. Jsem rád, že zástupci krajského vedení vnímají důležitost libereckého plaveckého bazénu pro celý kraj,“ říká náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

 

Téma: V rámci výstavby nového Centra urgentní medicíny KNL (CUM), se předpokládá dobudování části vnitřního okruhu města a postupná rekonstrukce stávajících komunikací a ulic

Náměstek primátora J. Janďourek…:

„Jedná se o jednu ze tří klíčových dopravních staveb ve městě, která může významně zlepšit provoz v okolí krajské nemocnice a vytvořit vhodnější podmínky pro včasné dojezdy záchranné služby k budoucímu Centru urgentní medicíny (CUM). Rekonstrukce v ulici Sokolská se týká úseku dlouhého přibližně 450 m v celkové šířce cca 18-22 m. Kraji jsme nyní předali prováděcí dokumentaci a rozpočet ve výši cca 79 milionů včetně DPH, z níž Liberecký kraj má uhradit  zhruba 36,2 mil. s DPH a město zbývající podíl. Zahájit tuto důležitou stavbu chceme společně s Libereckým krajem už letos v létě,“ říká náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby Jiří Janďourek.

Nastavení cookies