10.03.2017
Jan Král

Rozpočet 2011

Rozpočet města na rok 2011

Dluhopisy

(rozpočet města schválený zastupitelstvem města usnesením č. 238/10 dne 22. 12. 2010)
Příjmy   (před konsolidací, zaokrouhleně, v tis. Kč)
Daňové příjmy 1.151.640
Nedaňové příjmy 67.015
Kapitálové příjmy -
Přijaté dotace 352.789
CELKEM 1.571.444

 

 

Výdaje (před konsolidací, zaokrouhleně, v tis. Kč)
Běžné 1.510.382
Kapitálové 101.021
CELKEM 1.611.403

 

 

Hospodářská činnost (zaokrouhleně, v tis. Kč)
Výnosy 79.282
Náklady 69.703

 

Financování (zaokrouhleně, v tis. Kč)
Financování 39.959

 

 

Fondy statutárního města Liberec (v Kč)
Fond zdraví 450.000
Fond prevence 135.000
Fond pro partnerskou spolupráci 90.000
Sportovní fond 4.500.000
Ekofond 450.000
Fond pro podroru a rozvoj vzdělávání 1.305.000
Kulturní fond 1.890.000
Městský fond rozvoje bydlení 300.000

 

Nastavení cookies