10.03.2017
Jan Král

Rozpočet 2010

Rozpočet města na rok 2010

(stav podle 4. rozpočtového opatření schváleného dne 16. 9. 2010)
Příjmy   (před konsolidací, zaokrouhleně, v tis. Kč)
Daňové příjmy 1.156.640
Nedaňové příjmy 112.422
Kapitálové příjmy 33.045
Přijaté dotace 645.053
CELKEM 1.967.169

 

 

Výdaje (před konsolidací, zaokrouhleně, v tis. Kč)
Běžné 1.773.708
Kapitálové 951.941
CELKEM 2.725.649

 

 

Hospodářská činnost (zaokrouhleně, v tis. Kč)
Výnosy 223.316
Náklady 85.875

 

Financování (zaokrouhleně, v tis. Kč)
Financování 758.480

 

 

Fondy statutárního města Liberec (v Kč)
Fond zdraví 500.000
Fond prevence 150.000
Fond pro partnerskou spolupráci 100.000
Sportovní fond 5.150.000
Ekofond 500.000
Fond pro podroru a rozvoj vzdělávání 1.450.000
Kulturní fond 2.100.000
Městský fond rozvoje bydlení 2.100.000

 

Nastavení cookies