10.03.2017
Jan Král

Rozpočet 2009

Rozpočet města na rok 2009

(stav podle schváleného závěrečného účtu města - po konsolidaci)
Příjmy                                                                                                                 (zaokrouhleně, v tis. Kč)
Daňové příjmy 1 149 435
Nedaňové příjmy 75 373
Kapitálové příjmy 38 363
Přijaté dotace 575 492
CELKEM 1 838 662

 

Výdaje                                                                                                                (zaokrouhleně, v tis. Kč)
Běžné 1 682 927
Kapitálové 235 424
CELKEM 1 918 351

 

Financování                                                                                                       (zaokrouhleně, v tis. Kč)
Financování 79 689

 

Fondy statutárního města Liberec                                                                                                (v Kč)
Fond zdraví 1 000 000
Fond prevence 200 000
Fond pro partnerskou spolupráci 250 000
Sportovní fond 5 150 000
Ekofond 500 000
Fond pro podroru a rozvoj vzdělávání 1 450 000
Kulturní fond 2 100 000
Městský fond rozvoje bydlení 5 000 000

 

Dluhová služba

v letech 2005 - 2009 (v tisících Kč.)

Období 2005 2006 2007 2008 2009
Celková dluhová služba 66 257 620 451 172 048 111 675 170 074

 

Nastavení cookies