10.03.2017
Jan Král

Rozpočet 2008

Rozpočet města na rok 2008

(stav podle schváleného závěrečného účtu města)
Příjmy                                                                                                                (zaokrouhleně, v tis. Kč)
Daňové příjmy (po konsolidaci) 1 326 536
Nedaňové příjmy 123 416
Kapitálové příjmy 242 774
Přijaté dotace 924 135
CELKEM 2 616 861

 

Výdaje                                                                                                                (zaokrouhleně, v tis. Kč)
Běžné 1 784 636
Kapitálové 272 730
CELKEM 2 057 366

 

Financování                                                                                                       (zaokrouhleně, v tis. Kč)
Financování 192 774

 

Fondy statutárního města Liberec                                                                                                (v Kč)
Fond zdraví 1 000 000
Fond prevence 200 000
Fond pro partnerskou spolupráci 250 000
Sportovní fond 5 150 000
Ekofond 500 000
Fond pro podroru a rozvoj vzdělávání 1 450 000
Kulturní fond 2 100 000
Městský fond rozvoje bydlení 5 000 000

 

Nejvýznamnější investiční akce v roce 2009                                                      (zaokrouhleně, v tis. Kč)
Splátka směnečného programu České spořitelně min. 15 000
Splátka dodavatelského úvěru - Nový magistrát 13 236
Splátka za výstavbu hřiště TJ Doubí ve Vesci 13 307
Výstavba 254 bytových jednotek Zelené Údolí 250 000

 

Vývoj zadluženosti 

poměrové ukazatele (jednotka-Kč/obyv/rok)

Období 2003 2004 2005 2006 2007
Celkové výdaje na obyv. 14 361 22 417 19 913 20 659 26 235
Běžné opakující se výdaje na obyv. 11 370 15 371 13 048 15 392 15 267
Výdaje na dluhovou službu na obyv. 813 738 614 804 927
Dluh na obyvatele 4 544 4 041 4 987 4 558 9 119

 

Nastavení cookies