09.07.2015

Práce na IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou pokračují

V letních měsících probíhají intenzivní práce na dokumentu pro Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec nad Nisou (IPRÚ). Čtyři pracovní skupiny (Udržitelná doprava, Sociální soudržnost, Vzdělávání a Zaměstnanost) pracují na prioritních oblastech, do kterých budou moci zájemci z řad obcí, neziskových organizaci a ostatních oprávněných žadatelů v nejbližší době podávat projektové záměry s co největšími dopady na území IPRÚ. Pracovní skupiny se budou scházet v průběhu obou letních měsíců.

Předběžná výzva pro předkládání projektů vhodných pro IPRÚ bude vyhlášena již tento měsíc, předpokládaný termín výzvy je 21. 7. 2015 až 4. 8. 2015. Bližší informace budou vyvěšeny na stránkách obou měst – Liberce http://www.liberec.cz/ipru/ i Jablonce nad Nisou http://www.mestojablonec.cz/cs/projekty/ipru-liberec-jablonec-nad-nisou.html, případně budou k dispozici na adrese ipru@magistrat.liberec.cz.

Nastavení cookies