02.11.2015
Romana Kozáková

Vydávání parkovacích karet pro rezidenty a abonenty

Vydávání parkovacích karet pro rezidenty a abonenty

Město začalo dne 29. 10. 2015 přijímat žádosti a vydávat parkovací karty s platností od 1. 1. 2016.

V současnosti jsou zatím zajištěna dvě prodejní místa (na městské policii Liberec v budově Uranu na tř. 1. Máje a na odboru správy veřejného majetku v Liebiegově vile v Jablonecké ulici). Provozní hodiny oproti minulému provozovateli, kdy bylo možné podat žádost pouze ve dvou dnech, jsou nyní rozšířeny. Nově je tedy možné žádosti podávat od pondělí do pátku a to konkrétně:

Městská policie Liberec (budova Uranu na tř. 1. Máje) má prodejní dobu parkovacích karet:  v úředních hodinách, tj. po, st - od 8.00 do 17.00út, čt - od 8.00 do 16.00 a  - od 8.00 do 14.00.

Odbor správy veřejného majetku (ul. Jablonecká 41/27) má prodejní dobu: po - čt - od 8.00 do 16.00 a pá - od 8.00 do 14.00.

Pravidla pro výdej parkovacích karet, formuláře žádostí a informace o dokladech, které je spolu s žádostí potřeba předložit, naleznou zájemci na webových stránkách města v sekci odboru správy veřejného majetku.

Vzhledem k tomu, že společnost Technické služby města Liberce, a.s. (TSML) má dle smluvního vztahu v kompetenci vydávání parkovacích karet do konce letošního roku a město může vydávat parkovací karty s platností až od 1. 1. 2016, musí si občané, kterým platnost parkovacích karet končí v období mezi říjnem a prosincem letošního roku, na toto přechodné období zažádat ještě u TSML, zároveň si již mohou zažádat  o vydání parkovací karty u města a mít vše připravené na rok 2016.

 

Nastavení cookies