Omezení služeb městské policie ve Frýdlantu

29.03.2020
Od dubna dojde ke změně v režimu působení Městské policie Liberec ve Frýdlantu.

Od dubna dojde ke změně v režimu působení Městské policie Liberec ve Frýdlantu. Nově budou služby zredukovány na polovinu.

Do 31.3.2020 zajišťovala Městská policie Liberec nepřetržitou službu ve Frýdlantu po dobu 24 hod denně. Od prvního dubna 2020 bude počet služeb stanoven na polovinu. Plán na každý měsíc bude zpracováván po vzájemné dohodě MP Liberec a města Frýdlantu a bude reagovat na potřeby Frýdlantu i MP Liberec. Hlavním důvodem ke změně je personální nedostatek strážníků.

Nově dochází i ke změně úředních hodin ve Frýdlantu  k vyřizování podnětů a oznámení občanů, příp. výzev k podezření z přestupku. Služebna ve Frýdlantu na náměstí T. G. Masaryka bude občanům k dispozici každou středu v čase 08:00 – 09:00 a 16:00-17:00 hodin. Kontaktní čísla zůstávají stejná - mobilní číslo na hlídku ve Frýdlantu 724 179 390, tísňová linka MP Liberec 156. V souvislosti se změnou režimu bude fungovat užší spolupráce s Obvodním oddělením PČR Frýdlant  při řešení oznámení občanů a plánování efektivního výkonu služby na teritoriu města Frýdlant.

Na jaře 2012 zahájila Městská policie Liberec činnost při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na území města Frýdlant, a to na základě veřejnoprávní smlouvy, která byla uzavřena mezi oběma městy. V roce 2016 byla tato spolupráce prodloužena do 31. 3. 2020. 

Městská policie Liberec se dlouhodobě potýká s nedostatkem strážníků. Z toho důvodu schválila Rada města Liberec Dodatek veřejnoprávní smlouvy, který služby upravuje s platností od 31.3.2020 do 30.9.2021 tak, aby nebyla nijak zásadně ohrožena současná úroveň stavu bezpečnosti a veřejného pořádku ve Frýdlantě i v Liberci.

 

 

 

 

 

Omezení služeb městské policie ve Frýdlantu

Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 29.11.2022 21:32

Nastavení cookies