Revitalizace Rochlice – ul. Burianova

Program: IOP
Počátek realizace: 1.8.2011
Konec realizace: 30.9.2011
Finanční objem projektu: 2 200 000 CZK
Spolufinancováno z: ropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Email: cech.martin@magistrat.liberec.cz
Telefon: +420 485 243 575

 

Projekt Revitalizace Rochlice - ul. Burianova je dílčím projektem realizovaným v rámci „Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice“.

Z důvodu akutního nedostatku parkovacích míst v celé lokalitě sídliště Rochlice, bylo rozhodnuto o šířkové úpravě ulice Burianovy tak, aby v celé její délce vznikl pravostranný odstavný pruh pro parkovací stání. Již v současné době v tomto prostoru parkují osobní vozidla na  původním zeleném pruhu, který je nyní rozježděný a rozblácený. V rámci přípravných prací bude odstraněn jeden strom a náletová zeleň křovin. Úprava bude spočívat v odříznutí okraje stávající vozovky tak, aby po úpravě zůstal jízdní pruh šířky 3,50 m. Podél odříznutého okraje bude osazena betonová obruba, za kterou bude provedeno vydláždění parkovacího pruhu. Ve stejné konstrukci bude provedena parkovací plocha pro 5  kolmých stání vpravo (zde bude odstraněn 1 strom) a pro 4 kolmá stání vlevo. Z důvodu výškového řešení pravostranné plochy bude provedena opěrná patní zídka z betonových palisád v délce cca 7 m, nad kterou bude osazeno ocelové trubkové zábradlí. V rámci stavebních úprav bude zrekonstruováno rovněž stávající betonové schodiště, navazující na  upravený chodník.

Na levé straně bude upravena plocha pro podélné stání jednoho vozidla a za ní plocha pro umístění kontejneru pro domovní odpad. Nad touto plochou bude proveden přístřešek.

U zásobovacího vjezdu do areálu mateřské školy bude upravena plocha ze zámkové dlažby pro stání 6-ti osobních vozidel. Před touto plochou bude provedeno rozšíření komunikace a stejným způsobem bude upraven vjezd na vedlejší soukromý pozemek.

Podél odstavného pruhu pro parkovací stání je stávající opěrná zeď délky 112 m a max. výšky 2,6 m, která bude v rámci tohoto stavebního objektu zasanována sanační maltou a případně lokálně vyspravena.

Průjezd z ulice Burianovy na ulici Pionýrů bude zamezen instalováním 2 ks betonových dopravních sloupků.     

Projekt navazuje na již realizovanou část tzv. II. Etapu Regenerace sídliště Rochlice - ul. Ježkova.

Realizace projektu začne po podpisu smlouvy s vybraným uchazečem (předpoklad 1.8.) a bude pokračovat do 30.9.2011. 

Projektovou dokumentaci zpracovala projektová kancelář Nýdrle.

Stavební část projektu pro město realizuje vítěz výběrového řízení, které v současné době probíhá.

Technický dozor investora zajišťuje firma INVESTING CZ, spol. s r.o.

 

Aktuálně

  1. stavba byla ukončena a výstupy projektu již plně slouží svému účelu.

 

Publikováno: 21.6.2011 14:21

Nastavení cookies