Seznam členů

Organizace Kontakt

Advaita, z. ú.

Rumunská 14/6, 460 01 Liberec 1

www.advaitaliberec.cz

 

merglova@advaita.cz

739 375 492

Maják o. p. s.

Konopná 776/8, 460 14 Liberec 14

prevence@majakops.cz

778 533 195

Středisko výchovné péče pro děti a mládež Čáp Liberec

Na Výšinách 451/9, 460 05 Liberec 5

www.svp-lbc.cz

info@svp-lbc.cz

482 750 807

Most k naději, z. s.

Felberova 256/11, 460 01 Liberec

www.mostknadeji.eu

vedouci.kc@mostknadeji.eu

482 713 002

Most k naději, z. s.

Felberova 256/11, 460 01 Liberec

www.mostknadeji.eu

vedouci.tp@mostknadeji.eu

Magistrát města Liberec, odbor sociální péče

1.máje 108, 460 02 Liberec 3

www.liberec.cz

novakova.eva@magistrat.liberec.cz

485 244 833

Magistrát města Liberec, odbor sociální a bytové politiky

1. máje 108, 460 02 Liberec 3

www.liberec.cz

hvojnikova.klara@magistrat.liberec.cz

485 244 969

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí

U Jezu 642/2a,  461 80 Liberec 2
www.kraj-lbc.cz

ales.lebeda@kraj-lbc.cz

485 266 338

 

 

Nastavení cookies