Odkazy

Základní odkazy

Zákon o sociálních službách
Sbírka zákonů č.108/2006

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
www.mpsv.cz

Akční plán 2021-2023 Strategie sociálního začleňování 2021-2030
www.mpsv.cz

Krajský úřad Libereckého kraje
www.kraj-lbc.cz

Registr poskytovatelů sociálních služeb
www.iregistr.mpsv.cz

Informační centrum neziskových organizací
www.svetneziskovek.cz

Katalog sociálních služeb Libereckého kraje

www.socialnisluzbylk.cz

 

Další odkazy:

Homesharing

www.homesharing.cz

Nastavení cookies