Úkoly na úseku obrany České republiky

Zajišťování obrany České republiky

Obecní úřad s rozšířenou působností plní k zajišťování obrany státu zejména tyto úkoly:

  • Podílí se, v rozsahu stanoveném Krajským úřadem Libereckého kraje, na vyhodnocování objektů, které za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu mohou být napadeny, a navrhují způsob jejich ochrany;
  • Plánuje, v rozsahu stanoveném Krajským úřadem Libereckého kraje, opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro zajištění životních potřeb obyvatel;
  • Vede evidenci o vhodných věcných prostředcích, které lze využít pro potřeby zajišťování obrany státu za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, a v nezbytném rozsahu vede osobní údaje o jejich vlastnících. K tomu využívá programu ARGIS a vede přehledy požadovaných potřeb a přehledy navržených dodavatelů;
  • Vede evidenci nezbytných osobních údajů o fyzických osobách, které lze určit pro potřeby zajišťování obrany státu, za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, k pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci;
  • Podílí se na evakuaci osob a zabezpečení jejich nezbytných životních potřeb podle rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje;
  • Podílí se na organizaci přípravy občanů k obraně státu;
  • Plní další úkoly a poskytuje údaje pro zajišťování obrany státu podle pokynů ministerstev a jiných správních úřadů;
  • Rozhoduje o vyvlastnění ve zkráceném řízení za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu;
  • Spolupracuje s dalšími obcemi ve správním obvodu, úřadem práce a dalšími správními úřady;
  • V součinnosti s Krajským úřadem Libereckého kraje zpracovává podklady do dílčího plánu obrany, zejména opatření k zabezpečení mobilizace ozbrojených sil za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu;

 

Viz § 7 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky a §4 nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu.

 

Nastavení cookies