Liberecká zoo se novým zázemím posunula do extraligy zoologických zahrad

Zoo se díky němu pyšní dvěma moderními budovami (A a B), přičemž v budově A byl mimo jiné vybudován také bezbariérový vstup pro návštěvníky. Zároveň byla původní administrativní budova nahrazena zázemím pro vzdělávání, kdy se návštěvníci mohou těšit na ukázku líhně ptactva, expozice hmyzu, hlodavců nebo přípravu krmiva.

„Je dobře, že se nám podařilo dotáhnout do konce projekt, ze kterého si jedna z opozičních stran v zastupitelstvu udělala předvolební téma, když proti němu ostře vystupovala. Hrozilo, že se naše zoo této modernizace vůbec nedočká. Teď se může každý na vlastní oči přesvědčit, že projekt posunul libereckou zoo mezi extraligu zoologických zahrad. Zoologická zahrada je městskou příspěvkovou organizací, mnoho let zde město neinvestovalo ani korunu. Centrem aktivního odpočinku jí a jejím návštěvníkům nyní náš dluh splácíme,“ řekla primátorka města Martina Rosenbergová. „Považuji za velmi důležité, že jsme v nové budově vstupu do zoo zřídili služebnu městské policie. Strážníci budou lidem, kdyby něco potřebovali, nadosah,“ dodala.

Stavbu dle projektu zpracovaného firmou Storing, spol. s r.o., realizoval vítěz veřejné zakázky společnost UNISTAV a.s. za částku 81,5 mil. Kč., včetně DPH. Technický dozor investora zajišťovala společnost Valbek spol. s r.o. Cena dodavatele, tedy vítězného uchazeče byla výrazně nižší než cena projektovaná. Město kvalitním výběrovým řízením ušetřilo 44,2 milionů korun.

„Zvýšení atraktivity liberecké ZOO prospěje rozvoji cestovního ruchu. Kvalitní zázemí pro návštěvníky včetně vybudování prostoru pro zájezdové autobusy k tomu přispívá. Navíc byly předmětem projektu také úpravy chodníků a zastávek před novým vstupem, které přispěly ke zvýšení bezpečnosti dopravy v křižovatce. Ke zvýšení bezpečnosti napomůže i nová služebna městské policie, u které jsou umístěny i bezpečné stojany na jízdní kola pro návštěvníky ZOO,“ doplnil Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro rozvoj a cestovní ruch.

Centrum aktivního odpočinku – Lidové sady“ patří mezi soubor projektů Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – zóna Lidové sady, a je spolufinancován z 85% z evropských dotací.

„Pokud bychom chtěli budovat moderní zoo v původních podmínkách, nezbylo by nám než například slučovat expozice nebo i snižovat počet druhů. Prostor, který nyní získáváme, nám do budoucna pomůže k modernějšímu rozvoji,“ uvedl ředitel zoo David Nejedlo.

Jak připomněl náměstek Jiří Rutkovský, během výstavby nového vstupu do zoo byly také nově přejmenovány tramvajové zastávky, které tak návštěvníky lépe navigují do Oblastní galerie Liberec a samotné zoologické zahrady. Konečná je nově pojmenována: Lidové sady – ZOO.

Text: Zuzana Minstrová, foto: Jan Vrabec

 

                                                                                                         

Projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Liberec – Atraktivní a kvalitní život v Liberci a bude spolufinancován z fondů EU, konkrétně z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod.

 

Nastavení cookies