Liberec upravuje systém financování služeb v sociální oblasti

Řídící pracovní skupina pro Komunitní plánování sociálních služeb v regionu Liberec v pravidlech upřesnila okruh oprávněných žadatelů a určila postup při příjmu žádosti a kontrolu formálních náležitostí. Nová pravidla také stanovují maximální výši finančního příspěvku, která nepřesáhne 40 procent z celkového předloženého rozpočtu dané služby, nejvýše však 500.000,- Kč včetně DPH. Pravidla dále například zvyšují bodovou hranici pro získání finančního příspěvku. „Nově byl vytvořen formulář, kde se žadatel zaváže, jak bude čerpat finanční příspěvek. Bude součástí smlouvy a také poslouží ke kontrole vyúčtování dotace, kterou předloží žadatel vždy do února následujícího roku,“ podotkla primátorka Martina Rosenbergová.

Nastavený systém financování služeb v sociální oblasti je přínosný pro žadatele i statutární město Liberec. Poskytovatelům služeb v sociální oblasti pomáhají příspěvky nejen k realizaci jejich činnost, ale zároveň jim umožňují získat další peníze ze státního rozpočtu.

„Jde o první systémové opatření, které jsme na radnici začali připravovat, a dnes se potvrzuje, jak bylo potřebné. Organizace, které byly dříve podporovány z projektu IP1, už tuto podporu nemají a tím pádem nemohou získat dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí, což je příklad azylového domu Speramus,“ řekla primátorka.

Právě na provoz azylového domu Speramus, který provozuje v Široké ulici obecně prospěšná společnost Návrat, přispělo statutární město Liberec. Městští radní odsouhlasili poskytnutí finančního příspěvku ve výši 250 000 korun. Dotace pomůže zachovat služby, které společnost poskytuje lidem bez domova a v tíživé sociální situaci.

V azylovém domě Speramus lidé nacházejí pomocnou ruku již od roku 1995. Mohou zde i přenocovat. Speramus je otevřený nepřetržitě a má kapacitu 25 lůžek. Dofinancování z prostředků města je pro Návrat v tuto chvíli jedinou cestou k zachování služby. „Liberecký kraj letos zatím žádný dotační program neotevřel a jiné veřejné zdroje pro nás nepřipadají v úvahu. Navíc už není kde šetřit,“ uvedl ředitel obecně prospěšné společnosti Návrat Robert Prade.

Poskytnutí tohoto příspěvku, ale i samotná pravidla musí ještě schválit zastupitelstvo města.

 

Nastavení cookies