Dětské dopravní hřiště

 

Dětské dopravní hřiště


Zřizovatel: Statutární město Liberec
Správce: Městská policie Liberec
Koordinátor: Krajské koordinační pracoviště BESIP pro Liberecký kraj

 


Prioritou Dětského dopravního hřiště je systematická dopravní výchova pro žáky základních škol. Na základě dohody s Ministerstvem dopravy ČR – BESIP ji vyučuje Městská policie Liberec.

Dopravní výchova

 • lektor dopravní výchovy (DV) je strážníkem Městské policie Liberec
 • ročně se DV účastní více jak 1200 žáků čtvrtých tříd
 • výuka probíhá ve spolupráci s koordinátorem Krajského koordinačního pracoviště BESIP - MD pro Liberecký kraj a je zakončena zkouškou Průkaz cyklisty

Rozsah výuky

 • teoretická výuka v rozsahu minimálně 5 hodin na žáka se zaměřením na téma:
  • znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích
  • povinná výbava jízdního kola
  • dopravní značky
 • praktická výuka v rozsahu minimálně 5 hodin na žáka spočívající v:
  • jízdě na dětském dopravním hřišti, včetně závěrečného přezkoušení znalostí (zkoušky na průkaz cyklisty)


Nepovinné aktivity v rámci dopravní výchovy

 • přednášky a praktické jízdy pro mateřské školky
 • dopravní a vědomostní soutěže
 • přednášky a jízdy pro příměstské tábory
 • tréninkové jízdy při dopravních soutěžích
 • další aktivityPROVOZNÍ DOBA A KONTAKTY DOPRAVNÍ VÝUKA

 


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 21.06.2024 23:20

Nastavení cookies