Nalezl jsem doklady/věc - co s tím mám dělat?

Nález dokladů

Kdokoliv najde občanský průkaz, měl by tento doklad totožnosti odevzdat příslušnému magistrátu nebo obci s rozšířenou působností. Rovněž není vyloučen ani takový postup, že nalezený doklad odevzdá na nejbližší policejní služebnu

Nález věci 

§ 1052

(1) Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

(2) Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

 

 

 


Městská policie Liberec (www.liberec.cz/mestska-policie/), vytištěno 29.02.2024 22:48

Nastavení cookies