PhDr. Mgr. Ivan Langr

PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D.

Foto - portrét
náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch
člen Rady města a Zastupitelstva města Liberec
 
Tel.: 734 392 779
Web: www.ivanlangr.cz
Volební strana: SLK společně s TOP 09 a KDU-ČSL
Zastupitelský klub: SLK
Politická příslušnost: BEZPP
 

sekretariát:

Číslo dveří: 206

Vacková Marie
Tel.: 48 524 3142
 
Komise rady města:
funkce
   
Výbory zastupitelstva města:
funkce
   
Pracovní skupiny města: funkce
Řídící pracovní skupina komunitního plánování sociálních služeb regionu Liberec politický garant za sociální oblast
Orgány společností města:  funkce
   

 

Dokumenty ke stažení (PDF)
Školství

Draft dalšího rozvoje předškolního a základního vzdělávání v SML do roku 2020 

Doporučení pro stravování, MŠ, ZŠ  

Přehled základních škol v Liberci a kritéria jejich srovnání (školní rok 2015/2016) – doplněné znění

Přehled základních škol v Liberci a kritéria jejich srovnání (školní rok 2016/2017)

Přehled mateřských škol v Liberci a kritéria jejich srovnání (školní rok 2016/2017)

Střednědobé cíle kvality základních škol

Zápisy do 1. tříd ve srovnání 2017 a 2018

Přehled mateřských škol v Liberci a kritéria jejich srovnání (školní rok 2017/2018)

Přehled základních škol v Liberci a kritéria jejich srovnání (školní rok 2017/2018)

Místní plán inkluze (2019 – 2021)

Přehled mateřských škol v Liberci a kritéria jejich srovnání (školní rok 2018/2019)

Přehled základních škol v Liberci a kritéria jejich srovnání (školní rok 2018/2019)

Mapy škol 2019 (dotazníkové šetření klimatu na základních školách)

Přehled základních škol v Liberci a kritéria jejich srovnání (školní rok 2019/2020)

Přehled mateřských škol v Liberci a kritéria jejich srovnání (školní rok 2019/2020)

Přehled mateřských škol v Liberci a kritéria jejich srovnání (školní rok 2020/2021)

Přehled základních škol v Liberci a kritéria jejich srovnání (školní rok 2020/2021)

Sociální věci

Klíč k vyhodnocení žádostí o individuální dotaci z rozpočtu města

Rámec pro realizaci obecního plánu sociálního bydlení na území SML

Analýza sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na území města Liberce

Aktualizace sociálního vyloučení na území SML (2021)

Dílčí analýzy sociálních služeb na území

Strategie CZaSP, Strategie KSK

Strategie pro sociální začleňování a Místní plán inkluze

Koncept sociálního vyloučení vs. etnické sčítání Romů

Komunitní plán v sociální oblasti SML na období 2018 - 2022

Zpráva o stavu romské menšiny za Liberec, 2017

Koncepce sociálního bydlení SML (2019 – 2022)

Tematický akční plán pro oblast zaměstnanosti a dluhů 2020 - 2022

Tematický akční plán pro oblast bydlení a bezpečnost 2020 - 2022

Kultura

Strategie rozvoje kultury města Liberec na období 2022 – 2029

Strategie Naivního divadla

Strategická politika Botanické zahrady Liberec

Strategie DFXŠ

Strategie ZOO Liberec

Návrh na spolufinancování příspěvkových organizací SML a LK

Přihláška (bid book) Liberec 2028

Transparentnost veřejné správy

Doporučení příspěvkovým organizacím SML ke zveřejňování informací

 

 
Zprávy o uskutečněných jednáních (ke stažení PDF)
2015 leden
2014 prosinec
 

Blog zastupitele

Zápisy MŠ: přijali jsme opět všechny tříleté a starší 20.07.2017

Daří se zajišťovat službu zejména pro Liberečany.
 

Politická aréna jako kšeft? 07.07.2017

Glosa k politickému dění v Liberci.
 

Laudatio Ervínu Šolcovi 24.06.2017

Projev k udělení Medaile města Liberec.
 

Od července posílíme terénní práci mezi bezdomovci 14.06.2017

Navýšíme úvazek v terénu a chceme lidi motivovat i k veřejnému pořádku.
 

Kultura v Liberci ve srovnání 2014 a 2017 05.05.2017

Bilance podpory kultury v Liberci jako otevřená polemika s F. Feničem
 

Publikováno o zastupiteli na WWW.LIBEREC.CZ

Radní schválili příspěvky pro významné kulturní události města 24.04.2017

Na úterní schůzi radní odsouhlasili poskytnutí finančních příspěvků na tři blížící se kulturní akce města. Jedná se o Veletrh dětské knihy, Majáles...
 

Město navýšilo dotace pro Krajskou vědeckou knihovnu 23.04.2017

Větší částkou než v minulých letech přispěje letos město Liberec Krajské vědecké knihovně na provoz svých šesti poboček v Liberci.
 

Město podpoří ohrožené rodiny, protidrogové služby a Český červený kříž 20.04.2017

Třem organizacím, které poskytují sociální a veřejně prospěšné služby občanům Liberce, hodlá město uvolnit ze svého rozpočtu finanční příspěvky v...
 

Za poslední 4 roky přibylo ve školách tisíc dětí 13.04.2017

V pořadí již 5. veřejnou debatu o aktuálním dění v libereckém školství připravil náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr....
 

Jak vidí Velikonoce děti? Přijďte se podívat na radnici 07.04.2017

Tradiční výstava Velikonoce očima dětí, která představuje díla dětí z libereckých mateřských škol, je v těchto dnech k vidění na chodbách historické...
 

Nastavení cookies