21.09.2021
Ing. Ph.D. Pavlína Tvrdíková

Plán udržitelné městské mobility byl představen zastupitelstvu města

V rámci semináře pro zastupitele města byl dne 15. září představen aktuální stav dvou strategických dokumentů, Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2021+ a Plánu udržitelné městské mobility 2021 - 2030.

Dne 15. září se uskutečnil seminář pro zastupitele města, kde byl představen aktuální stav Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2021+ a Plánu udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou 2021 - 2030 ještě před tím, než budou oba dokumenty předloženy ke schválení. Seminář zahájila náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace, Ing. Radka Loučková Kotasová, následně strategické dokumenty představovali externí zpracovatelé Bc. Martin Havlík a Ing. Jan Kašík.

Zpracovatelé představili strukturu dokumentů a hlavní zjištění a výstupy, na to navázala diskuze se zastupiteli. V současné době u obou strategických dokumentů běží proces posuzování vlivů koncepce na životní prostředí. Po jeho ukončení budou oba strategické dokumenty předloženy ke schválení zastupitelstvu města.

Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2021+ je k nahlédnutí na webových stránkách města zde.

Plán udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou 2021 - 2030 je k dispozici na webových stránkách města zde.

 

 

 

 

Nastavení cookies