17.07.2018

Rekonstrukce ZŠ náměstí Míru byla zahájena

Objekt základní školy byl 9. 7. 2018 předán stavební firmě BREX, spol. s r. o., která uspěla ve výběrovém řízení na zhotovitele stavebních prací.

Rekonstrukce je realizována v rámci následujících projektů:

  1. Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu. Jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou.
  2. 5.1a Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru spolufinancovaného z Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020
  3. 5.1b Snížení energetické náročnosti ZŠ náměstí Míru spolufinancovaného z Operačního programu životní prostředí 2014 - 2020

Cílem rekonstrukce je realizace nezbytných stavebních úprav za účelem rozvoje žáků v klíčových kompetencích, podpory sociální inkluze včetně zajištění bezbariérového přístupu, zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu vybudováním multimediální jazykové učebny, učebny praktické výuky vaření, zahradnické dílny, řemeslné dílny, přírodovědné učebny, multimediální učebny a s tím souvisejících prostor vč. odborných kabinetů, skladů, technické místnosti a vybudováním výtahu v hlavní budově školy.

V rámci rekonstrukce dále dojde ke zbourání přilehlé garáže, k zateplení všech budov školy včetně dokončení výměn oken a dveří, rekonstrukce elektroinstalace, výměny zdroje tepla a instalaci řízeného větrání s rekuperací tepla, čímž se sníží energetická náročnost budov školy.

Vítězná nabídka BREX, spol. s r. o. je ve výši 53.292.418,21 Kč bez DPH.
Rekonstrukce bude trvat 50 týdnů.

 

 

 

 

Nastavení cookies