02.12.2015

V Liberci by s podporou státní dotace měly vzniknout dva nové předškolní kluby

Statutární město Liberec předloží v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti inkluzivního vzdělávání projekt „Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci“. Realizačními partnery projektu budou Technická univerzita v Liberci, liberecká pobočka organizace Člověk v tísni a společnost ITveSkole.cz.

Projektový záměr, který reaguje na nedávno zpracovanou „Analýzu sociálně vyloučených lokalit a ubytoven na území města“ a rovněž na letošní „Draft dalšího rozvoje předškolního a základního vzdělávání ve městě Liberec do roku 2020“, již odsouhlasili liberečtí radní. „Ministerstvu předložíme tříletý projekt s  rozpočtem cca 29 milionů korun a předpokládaným podílem města ve výši 1,45 milionu korun. Cílem projektu je připravit děti ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí na předškolní vzdělávání a podpořit jejich začlenění do hlavního vzdělávacího proudu. S tím samozřejmě souvisí i důraz na vzdělání pracovníků, kteří by s těmito dětmi měli umět efektivně pracovat,“ konstatoval Ivan Langr s tím, že alokované prostředky v rámci této výzvy inkluzivního vzdělávání činí 700 milionů korun.

V rámci projektu začnou na území města fungovat dvě nízkoprahová centra pro děti ve věku od 3 do 6 let, jedno v gesci organizace Člověk v tísni a druhé v gesci společnosti ITveSkole.cz. „Půjde vlastně o předškolní kluby, které budou nabízet neformální způsob předškolního vzdělávání. Obě zařízení budou v rámci adaptačního procesu spolupracovat s mateřskými školami a je samozřejmé, že projekt bude pracovat i s rodiči,“ uvedl náměstek Langr s tím, že podpora práce s dětmi ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí bude pokračovat i na základních školách, a to posílením pozic školních asistentů, psychologů a speciálních pedagogů. Vzdělávání pracovníků předškolních klubů a učitelek pěti zapojených mateřských škol bude zajišťovat Technická univerzita v Liberci.

 

 

 

 

Nastavení cookies