01.06.2017

Nový předškolní klub v prostorách ZŠ a MŠ Barvířská

Nový nízkoprahový klub v prostorách ZŠ a MŠ Barvířská je dílčí aktivitou projektu Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci, na jehož realizaci získalo statutární město Liberec 85% dotaci ze zdrojů EU a který samo podpořilo částkou 1,45 milionu korun.

Tříletý projekt s celkovým rozpočtem cca 29 milionů má za cíl podpořit nástup dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol a následnou adaptaci, k čemuž má přispět právě nový Předškolní klub Barvička, provozovaný společností ITveSkole.cz.

„Jde o předškolní zařízení, které bude nabízet neformální způsob předškolního vzdělávání a které bude pro dosažení úspěšné adaptace dětí úzce spolupracovat s mateřskými školami. Důraz bude kladen také na spolupráci s rodiči, kteří hrají při úspěšné adaptaci dětí poměrně zásadní roli. S tím samozřejmě souvisí nutnost pravidelného vzdělávání zainteresovaných pracovníků, kteří by s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí a jejich rodiči měli umět maximálně efektivně pracovat. Jedině tak může být jejich začlenění do hlavního vzdělávacího proudu úspěšné,“ konstatoval náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr.

Vzdělávání pedagogických pracovníků zajistí v rámci projektu Technická univerzita v Liberci a bude se týkat nejen čtveřice pracovníků nového předškolního klubu, ale i zaměstnanců pěti zapojených mateřských škol zřizovaných městem - ZŠ a MŠ Barvířská, MŠ Klášterní, MŠ „Rolnička“, MŠ Stromovka a MŠ „Kytička“.

Předškolní klub Barvička v prostorách ZŠ a MŠ Barvířská mohou děti i rodiče navštěvovat vždy od pondělí do čtvrtka v době od 8 do 12 hodin. „Do klubu mohou docházet všechny děti předškolního věku, jejichž rodiče vnímají tuto potřebu, nebo mají nějaký problém. Jde také o rodiče a děti, které nám vytipuje Magistrát města Liberec jako cílovou skupinu tohoto projektu. Kapacita klubu je dvanáct dětí. Během tří let, po které projekt bude fungovat, máme za úkol mít pětačtyřicet klientů. Kromě dětí budeme aktivně pracovat i s rodiči, kteří se budou účastnit například vzdělávání v rámci Klubu rodičů, akcí předškolního klubu, klub individuálně navštěvovat apod.,“ uvedl ředitel společnosti ITveSkole.cz Robert Gamba.

V rámci projektu Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci vznikne ještě jeden nízkoprahový klub pro děti ve věku od 3 do 6 let, a to rozšířením stávajícího Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „V kleci“, které od roku 2010 funguje v gesci organizace Člověk v tísni a sídlí v ulici Pionýrů.
Podle náměstka primátora Ivana Langra se inkluzivní přístup ke vzdělávání vyplatí nejen jednotlivcům, ale celé společnosti. „Možnost získat potřebné vzdělání přímo souvisí s budoucím uplatněním dětí ze sociálně slabého prostředí na trhu práce. Projekt tak proaktivně investuje do budoucnosti těchto dětí a jejich potomků a šetří tak peníze příštích generací,“ uzavřel Ivan Langr.

Projekt Vzdělávejme děti předškolního věku v Liberci (CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000249) je spolufinancován z Evropské unie z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu SML.

 

Nastavení cookies