24.06.2019
Karel Horník

Proběhlo veřejné projednání konceptu návrhu Územní studie krajiny

Zajímavosti, fakta o financování, připomínky a diskuse. To vše znělo začátkem června jednací síní historické radnice.

 

Veřejné projednání proběhlo 3. června 2019 v prostorách historické radnice  za účasti zástupců zpracovatele, firmy Atelier T-plan, s.r.o. a firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Dále se projednání účastnili zástupci objednatele statutárního města Liberec reprezentovanými odborem hlavního architekta Magistrátu města Liberec jako pořizovatelem studie a další zástupci obcí, dotčených orgánů, představité veřejné správy a zástupci veřejnosti.

Přítomní měli možnost seznámit se se stavem pořizování Územní studie krajiny pro ORP Liberec a způsobem jakým byly předchozí připomínky zapracovány do konceptu návrhu studie. Vyslechli si také informace o tom, jakým způsobem bude celý tento projekt financován. Účastníci byli požádáni o součinnost a pomoc na dalším připomínkování této ukončené třetí etapy studie. Následně by se měly tyto další připomínky promítnout do etapy č. 5 studie, kterou je vypracování čistopisu návrhu ÚSK pro ORP Liberec.

Podrobnosti naleznete níže v přílohách. 
 

Nastavení cookies