12.12.2018
Karel Horník

Do projednávání Územní studie krajiny se zapojili odborníci i veřejnost

Prostor pro připomínky i odpovědi poskytla dvě veřejná projednání Územní studie krajiny pro obec s rozšířenou působností Liberec. Náměty pomohou studii dokončit.Jednání proběhla 19. září a 24. října 2018 v budově historické radnice. Setkání se účastnili zástupci zpracovatele - firmy Atelier T-plan, s.r.o. a firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., zástupci objednatele - statutárního města Liberec, odboru hlavního architekta magistrátu města Liberec jako pořizovatele studie a dalších přibližně čtyřicet zástupců obcí, dotčených orgánů a představitelů veřejné správy.

Druhé veřejné projednání bylo určeno především novým zástupcům vzešlým z říjnových voleb a těm, kteří se prvního veřejného projednání z nejrůznějších důvodů účastnit nemohli.

Zajímavé prezentace podrobně seznámily přítomné s průzkumy a vzájemnými souvislostmi.

Veřejná projednání pomohou k dopracování studie, která se tím posune do své třetí etapy – zpracování finálního konceptu návrhu USK ORP Liberec.

Podrobnosti najdete v přiložených dokumentech.
 

Nastavení cookies