03.01.2020

Využijte možnost ovlivnit budoucnost města

Už jen do konce ledna se mohou občané hlásit do pracovních skupin pro tvorbu Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2021+ 

Současná Strategie rozvoje statutárního města Liberce je platná do roku 2020. Je proto třeba zpracovat nový dokument pro navazující období. Do přípravy budou zapojeni odborníci i laická veřejnost. Je to výjimečná příležitost právě pro Vás, občany. Pojďte do toho s námi!

Sestaveny budou 4 pracovní skupiny zaměřené vždy na určitý okruh témat:

P1 - VZDĚLÁVÁNÍ, PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST:
•    Vzdělávání
•    Podnikání, věda, výzkum, inovace 

P2 - SOCIÁLNÍ OBLAST, ZDRAVOTNICTVÍ A BEZPEČNOST:
•    Sociální oblast
•    Zdraví
•    Bezpečnost 

P3 - UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚSTA:
•    Kvalita života
•    Bydlení 
•    Urbanismus a veřejný prostor
•    Dopravní infrastruktura
•    Technická infrastruktura
•    Životní prostředí
•    Kvalitní veřejná správa

P4 - KULTURA, SPORT, VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A CESTOVNÍ RUCH:
•    Kultura
•    Sport
•    Volnočasové aktivity
•    Cestovní ruch 

V případě zájmu o účast v některé z pracovních skupin kontaktuje Moniku Kumstovou, odd. rozvojové koncepce SML (e-mail: kumstova.monika@magistrat.liberec.cz, tel.: 485 243 503), a to nejpozději do 31. 1. 2020.
 

Spolufinancováno z Operačního programu Zaměstnanost
registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014676, Liberec plánuje chytře a zodpovědně

Nastavení cookies