11.12.2019

Priority z Veřejného fóra ověří anketa

Náměty k řešení, které vznesli občané Liberce během Veřejného fóra 2019 nyní ověřuje anketa.


 

Na otázku, co je ve městě třeba vyřešit a jaká témata jsou pro liberecké občany nejzávažnější, odpoví anketní průzkum mezi širokou veřejností. Poběží v elektronické i tištěné verzi do 15. 1. 2019. Jednotlivá témata byla pojmenována během Veřejného fóra, které se uskutečnilo 20. 11. 2019 v liberecké kavárně Pošta.

Elektronická verze ankety byla spuštěna prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas (proklik pod článkem). V nejbližších dnech najdou lidé anketní formuláře také v tištěné verzi prosincového vydání Zpravodaje Liberec.

Vystřižené a vyplněné hlasovací lístky ze Zpravodaje je možné odevzdat během úředních hodin na podatelně v budově historické radnice nebo zaslat poštou na adresu:

Odbor strategického rozvoje a dotací – VF 2019
nám. Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec 1 


Stejně jako během Veřejného fóra bude mít každý hlasující možnost udělit dva hlasy dvěma různým tématům, nebo věnovat oba hlasy jednomu vybranému námětu.

Výsledky hlasování a ověřující anketou potvrzené podněty z Veřejného fóra pak budou předány vedení města k řešení.
Podle zaměření budou jednotlivým prioritám přiděleni odborní garanti.

 

Elektronická verze ankety: Mobilní rozhlas

Facebook: Zdravé město Liberec


Spolufinancováno z Operačního programu Zaměstnanost
registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014676, Liberec plánuje chytře a zodpovědně

Nastavení cookies