13.04.2018
Karel Horník

Společně pro život a podnikání v srdci Liberce

Statutární město Liberec společně s libereckým maloobchodem pořádá akci s názvem „Společně pro život a podnikání v srdci Liberce“.

  

Odbor strategického rozvoje a dotací připravil ve spolupráci s dalšími odbory magistrátu akční plán na podporu a oživení maloobchodu v centru města. Kromě statutárního města Liberec se do přípravy projektu zapojili zástupci libereckého maloobchodu, Krajská hospodářská komora, Technická univerzita v Liberci a experti na maloobchod, územní plánování, veřejný prostor a mobilitu. Tato akce, která proběhne 19. 4. 2018 od 14,00 do 19,00 hod, bude finálním setkáním projektu RetaiLink.

Projekt RetaiLink otevírá možnost všem městům posílit kvalitu strategického řízení a podporuje výměnu zkušeností mezi evropskými městy ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst.

Na tomto diskusním setkání se zástupci města bude představen plán podpory tradičního maloobchodu v Liberci. Na posledním setkání pracovní skupiny si zástupci libereckého maloobchodu vybraly workshop s názvem „Atraktivita veřejného prostoru centra města, urbanismus a design maloobchodu“, který plynule naváže na akční plán. Toto téma navazuje na jeden z šesti cílů akčního plánu, který byl pro statutární město Liberec vytvořen. Cílem workshopu bude definování vize a nosných témat, která by měla být v souvislosti s atraktivitou veřejného prostoru městského centra nadále rozvíjena a řešena. Tento tematický workshop bude o to zajímavější, jelikož jej povedou zkušení zástupci z Centra architektury a městského plánování v Praze.


Kromě představení akčního plánu, který byl zpracován pro Liberec, a zmiňovaného workshopu, je plánována tisková konference, která proběhne od 17 hodin. O poslední část programu se postarají zástupci měst Ostravy a Valašského Meziříčí, kteří představí svou cestu, jak napomáhají maloobchodu a oživení svého centra města. Celé Setkání se uskuteční v bývalé prodejně „Lucky Doughnut“ na adrese Revoluční 66/2.
 
Tento projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu URBACT III.

Nastavení cookies