07.06.2017
Karel Horník

Liberec se účastní evropského setkání v maďarské Pécs

Obchodníci se potýkají s nedostatkem parkovacích míst pro zákazníky a naráží na regulaci ze strany města. Tyto faktory významně ovlivňují obchod ve městě a patří do programu mezinárodní konference v maďarské Pécs.

          

Může být regulační rámec využíván tvůrčím způsobem a být tak přínosem pro maloobchod? Jaké dopravní řešení by město mohlo zrealizovat, aby zvýšilo tzv. “footfall” v městských zónách? Je v Liberci dostatek parkovacích míst a jak ovlivňuje jejich vzdálenost prodej v jednotlivých obchodech?

Tyto a další otázky budou hlavním tématem dalšího mezinárodního setkání projektu RetaiLink zaměřeného na to, které nástroje v městském plánování může město využívat k podpoře maloobchodu.

Liberec je aktivním partnerem projektu RetaiLink od května loňského roku a na mezinárodním setkání v Pécs ho zastoupí projektový tým - Lucie Noswitz a Lucie Blažková spolu s členkou ULG, vedoucí komise pro cestovní ruch, kulturu a sport, Janou Vančátovou, která do jednání vnese zkušenosti s regulací ve městě a poskytne širší rámec týkající se kultury v Liberci.


Program v Pécs

  • Regulační rámec ve městech, překážky pro maloobchod, potenciální přínosy regulace ve prospěch maloobchodu (Lead Expert, Mireia Sanabria, and the Lead Partner, Angels Chacon)
  • Dopravní řešení propojující vnější oblasti města s centrem (Wessel Badenhorst, lead expert projektu City Center Doctor, Dublin)
  • Statistiky – parkovací plochy versus maloobchodní obrat (Giuliano Mingardo, Erasmus University of Rotterdam)

 

 

Nastavení cookies