20.10.2016
Karel Horník

Konference projektových partnerů v Sibeniku

Další setkání projektu RetaiLink umožnilo intenzivní a inspirativní přenos znalostí a zkušeností mezi evropskými středně velkými městy.


          


Na 2-denním intenzivním setkání v Šibeniku (Chorvatsko) se setkalo celkem 45 účastníků včetně zástupců municipalit, řídícího týmu projektu a členů místních podpůrných skupin. Za město Liberec se mimo projektového týmu účastnili členové místní podpurné skupiny, Jan Mach a Roman Dobeš. Jednotlivé prezentace a semináře umožnily městům vyměnit si zkušenosti a získat znalosti pro zanalyzování a přehodnocení svého prodejního modelu.

Setkání bylo zahájeno konferencí na téma “Klíčové faktory pro zvýšení prodeje ve městech”, kde se profesor Simon Quin, ředitel Institutu Place Making z Manchesterské Metropolitní Univerzity zaměřil na to, jak zlepšit životaschopnost a vitalitu měst, aby stávající i noví obchodníci přicházeli se svými obchodními aktivitami do centra města.” Zaměřil se na 25 faktorů, které mají reálný dopad na obchod, zejména na ty, které město může ovládat. Tom Kikkert, maloobchodní konzultant a člen tzv. ULG z holandského Hoogeveen inspiroval účastníky přednáškou zaměřenou na identitu jako hnací sílu pro vytváření hodnot v oblasti maloobchodu. O digitalizaci strategií a nástrojů pro obchodní plochu bylo Guyem Douglesem a Xavem Andersonem z Clockwork City, rozvojovou agenturou z Velké Británie, vysvětleno, že zákazníci vítají okamžitou informace na místě. Týká se to jak malých obchodníků, tak velkých korporací. Spotřebitelé" ocení okamžitou informaci o místě, kde jsou, a to od male kavárny až po velké obchodní domy. “Každý obchodník má svůj příběh, který může být díky digitálními kanály komunikován”, vysvětlili odborníci.
Občané jsou jádrem nové maloobchodní strategie

Během druhého dne, profesor Luis Martínez-Ribes vedl seminář, ve kterém města identifikovala občana jako zákazníka a navrhla inovativní obchodní strategie pro jejich město. Výsledky z této aktivity jsou užitečným nástrojem pro práci v rámci místní podpůrné skupiny projektu.

Sdílení zkušeností a znalostí od ostatních je jedním z hlavních pilířů programu URBACT. Každé město, které je součástí projektu nyní začne pracovat se svými partnery z místní podpůrné skupiny na definování cílů integrovaného akčního plánu. Konečné strategie jednotlivých měst budou předloženy na konci tohoto evropského projektu.

Příští mezinárodní setkání se bude konat u nás v Liberci. Nyní budeme tu možnost přivítat 50 účastníků této mezinárodní konference, a to 8. a 9. února 2017.

 

 

 

  

 

Nastavení cookies