30.01.2017

Liberec přivítá evropské experty k tématu využití veřejného prostoru

Navrátit život do centra města a připravit město Liberec na změny trendů vývoje maloobchodu. To je cíl projektu s názvem RetaiLink, do kterého se Liberec připojil na konci roku 2015 a který je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje programu URBACT III.

           

Jednou z klíčových aktivit projektu je nadnárodní setkání, na kterém se setkávají všichni projektoví partneři a přední evropští experti na danou problematiku. Ti pak společně vytvářejí efektivní řešení a strategii napomáhající rozvoji města. Třetí nadnárodní setkání padesátky evropských expertů se koná 8. a 9. února 2017 právě v Liberci.

Loni v únoru navštívili Liberec španělští partneři, a to vedoucí projektu Mireia Sanabria a náměstkyně primátora španělského města Igualada paní Angels Chacón. „Společně s naším projektovým týmem identifikovali nejzásadnější bariéru rozvoje maloobchodu a městského centra v Liberci. Tím je nakládání a využívání veřejného prostoru, které je také hlavním tématem únorového setkání v Liberci,“ upřesňuje Lucie Noswtiz.

„V rámci tohoto projektu spolupracuje deset vybraných evropských měst v oblasti udržitelného městského rozvoje s cílem oživit postupně se vylidňující části městských center,“ popisuje Lucie Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací Odboru strategického rozvoje a dotací statuárního města Liberec (SML).

Liberec chce, v rámci projektu, zvýšit atraktivitu centra města pro obyvatele i návštěvníky, to znamená vyřešit „funkčnost“ zejména ulic Pražská, Moskevská, historického centra, včetně nevyužívaných historických objektů a památek, které mají velký potenciál, ale dosud nenašly nový účel nebo využití. Jde například o liberecký zámek se zámeckým parkem a galerii v Liebiegově paláci. Dalším tématem na řešení jsou tzv. brownfields v centru města. Ať už bývalý tiskařský průmysl (Papírové náměstí) nebo textilní průmysl (oblast po bývalém podniku Textilana na Perštýně). Cílem města je nalézt nové a udržitelné využití pro tyto lokality. Současnost také naléhavě vyžaduje řešení útlumu maloobchodu v ulicích historické části města, který je způsoben výstavbou řady moderních obchodních center, přebytku obchodních ploch a změnou chování spotřebitelů. Tento trend je možné sledovat v celé Evropě.

Také primátor města Liberce Tibor Batthyány intenzivně prosazuje návrat života do centra. „Snahou vedení města je navrátit život do ulic, usilujeme o větší zapojení lokálních výrobců a producentů lokálních, tradičních produktů. Čilý ruch a život na náměstí a v ulicích přilehlých k radnici je hlavním mottem našeho funkčního období a snažíme se o to řadou aktivit, ať už adventním programem na pódiu před radnicí, vánočními trhy nebo letní pláží na náměstí, koncerty, jarmarkem, nebo letními kiny či divadelními formacemi a podobně,“ popisuje primátor Batthyány.

Program dvoudenního setkání 8.- 9.2. 2017 Kavárna Poště:

  • Územní plánování se zaměřením na maloobchodní plochy 
  • Sdílení dobré praxe - projekt REC, Igualada (Španělsko)
  • Zhutnění městských částí s ohledem na maloobchod
  • Využívání prázdných/opuštěných objektů – URBACT III, projekt Refill (součástí projektu je město Ostrava)
  • Workshop - přehodnocení využívání prostoru s ohledem na zvýšení návštěvnosti maloobchodních zón 
  • Brownfieldy v Liberci – Papírové náměstí

Hostům bude představena lokalita Papírového náměstí, která z „Pocitové mapy“ vzešla jako jedna z nejtíživěji vnímaných lokalit v našem městě. Druhý den setkání bude určen projektovým týmům, které připravují integrovaný akční plán svého města v souladu s metodikou URBACT.

Zdroj: Pocitová mapa Liberce, http://pocitovamapa.nszm.cz/liberec-2016/

 

 

Nastavení cookies