18.05.2016

Oživme centrum Liberce

Navrátit ruch a oživit maloobchod v centru města Liberec. To je cílem projektu s názvem RetaiLink, do kterého se Liberec připojil na konci roku 2015 a který je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím programu URBACT III.

          

„V rámci tohoto projektu vybraná evropská města spolupracují v oblasti udržitelného městského rozvoje s cílem oživit postupně se vylidňující části městských center. V rámci aktivit projektu se snažíme navázat spolupráci a zprostředkovat dialog mezi místní samosprávou, politiky a klíčovými aktéry působících v oblasti maloobchodu,“ popisuje Lucie Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací odboru strategického rozvoje a dotací statutárního města Liberec (SML).

Během přípravné fáze projektu navštívil libereckou radnici vedoucí partner projektu ze španělské Igualady. „Chceme vědět, co se děje v podobných městech jako je to vaše. Potřebujeme znát výzvy a problémy vašeho města,“ uvedla tehdy manažerka projektu Ángels Chacón.

Samotnou realizaci projektu odstartovalo vytvoření místní podpůrné skupiny, která je složena ze zástupců maloobchodu a aktivních subjektů v oblasti městského rozvoje, díky které budou definována konkrétní opatření a strategie. První schůzka proběhla minulý čtvrtek, a to na téma: „Trendy v maloobchodu ve městě Liberci“. Setkání se zúčastnil Jiří Bláha, Šárka Vondroušová z BeVondrsfull, architekt Jan Mach z Mjölk, Matěj Čejchan z „Český česnek od Matěje“, fotograf Roman Dobeš ze Stereo Café, Ondřej Pleštil za spolek Zachraňme kino Varšava, Kristýna Lukešová z La Formaggeria Liberec spolu se zástupci místní správy, náměstkem primátora Tomášem Kyselou, vedoucím odboru kanceláře primátora Petrem Neuhäuserem a zástupci odboru strategického rozvoje Jiřího Horáka, Lucií Noswitz, Danielou Fantovou a Lucií Blažkovou, specialistou pro zapojování veřejnosti do rozhodování.

Velice si vážím účasti stakeholderů na prvním setkání místní skupiny. Výsledky tohoto jednání představíme již za 14 dní ve Španělsku ostatním partnerským městům projektu spolu s Lucií Noswitz. Věřím, že tento projekt přichází právě včas a společnými silami opravdu oživíme centrum Liberce. Děkuji všem zúčastněným a budeme se těšit na další setkání, které proběhne v červenci,“ uvedla Lucie Blažková.

Podnikáte v centru města a chcete se zapojit do místní podpůrné skupiny projektu RetaiLink?
Kontaktujte nás na 
chcisezapojit@magistrat.liberec.cz

 

Nastavení cookies