10.06.2016

Oživme centrum Liberce!

Navrátit ruch a oživit maloobchod v centru města Liberec. To je cílem projektu s názvem RetaiLink, do kterého se město Liberec připojilo na konci roku 2015 a který je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje.

          

Cílem je navrátit do centra města život a obnovit lokality, které nejsou v současné době příliš atraktivní, ačkoli se nacházejí v centru města či jeho nejbližším okolí,“ uvedl liberecký primátor Tibor Batthyány. „Nejen proto se s drobnými živnostníky a provozovateli z centra města rád potkám během prvních červencových dní na organizované schůzce,“ dodal primátor.

Jednoznačným přínosem účasti města Liberec v mezinárodním projektu RetaiLink je vedle získání výstupů z projektu jako takových, také především příležitost zapojení města do sítě deseti evropských měst, která je zaměřena na revitalizaci maloobchodního prodeje v malých a středních městech za pomocí inovativních maloobchodních strategií, které by zvýšily konkurenceschopnost malých podniků.

„Je to první mezinárodní projekt, do kterého se Liberec zapojil. V budoucnosti chceme dělat i naše vlastní projekty a toto je cesta, jak můžeme získat potřebné zkušenosti,“ upřesňuje statutární náměstek Jan Korytář.

„Španělská Igualada se stejně jako Liberec potýká s úpadkem textilního průmyslu. V centru města je areál bývalých továren, který dnes není využíván. Ve spolupráci s umělci a podnikateli se tady dvakrát do roka pořádá festival REC, kde lze nakoupit značkové zboží. První rok přijelo 30 tisíc lidí, letos už 120 tisíc návštěvníků. Město touto významnou desetidenní akcí žije a také z ní profituje,“ popisuje Jan Korytář dále.

Statutární město Liberec se chce přiblížit obchodníkům v Liberci a pomoci jim nalákat jejich obyvatele zpět do centra města. V rámci projektu byla vytvořena místní podpůrná skupina maloobchodníků, se kterou město spolupracuje na rozvoji centra.

V Igualadě jsme díky přednáškám od expertů dospěli k závěru, že dnešní svět je o něco dál, než si myslíme a my musíme na tyto změny reagovat. Nejde pouze o business jako takový, ale i cestu, kterou budeme rozvoj našeho města směřovat,“ sdělila Lucie Blažková, specialistka pro zapojování veřejnosti a koordinátorka liberecké místní podpůrné skupiny.

Další setkání partnerů z deseti evropských měst (Španělsko, Itálie, Chorvatsko, Rumunsko, Velká Británie, Holandsko a Česká republika) je naplánováno na říjen. Příští rok v únoru hostí evropská partnerská města Liberec.

Více informací o projektu naleznete na FB stránkách projektu či na oficiálních stránkách programu EU - URBACT III 

 

 

 

 

 

Nastavení cookies