21.12.2015

Liberec chce vstoupit do 1. ligy evropských měst zapojením do programu Urbact III

Důležité zkušenosti s přípravou a realizací projektů na mezinárodní úrovni, k tomu užitečné kontakty a inspirace z dalších evropských měst přinese Liberci zapojení se do projektu RetaiLink, který získal podporu z evropského programu URBACT III.

          

Město pod Ještědem tak má vůbec poprvé možnost zapojit se do mezinárodní sítě evropských měst, která využívají takzvané komunitární programy EU. Rozhodli o tom zastupitelé na svém prosincovém zasedání. Liberci se tak otevírá cesta k novým příležitostem a možnostem pro financování jeho projektů.

Cílem programu je podpořit výměnu zkušeností mezi evropskými městy, posílit kvalitu strategického řízení a podnítit šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst. Ačkoli programy vícestranné mezinárodní spolupráce skýtají velké příležitosti a možnosti financování projektů, město Liberec jich dosud nevyužívalo a nemá s jejich přípravou a realizací žádné zkušenosti.

Komunitárními programy přitom využívají již stovky evropských měst, mezi mini například německý Augsburg, Drážďany nebo nizozemský Amersfoort. „Naše partnerská města Augsburg i Amersfoort tyto programu využívat umí. Není důvod, aby Liberec stál stranou. Přinese nám to nejen peníze na rozvoj města, ale také důležité zkušenosti, inspiraci a kontakty z celé Evropy,“ řekl náměstek pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace Jan Korytář.

Liberec se do projektu RetaiLink, který je zaměřen na revitalizaci městských center, zapojí na úrovni takzvaného přidruženého člena. Přesný obsah projektu a úloha Liberce v něm bude teprve specifikována na společném setkání s dalšími projektovými partnery. Jako témata se nabízí například využití dnes nevyužitých památek nebo revitalizace brownfieldů, kterých má Liberec hned několik - Papírové náměstí, areál bývalé Textilany nebo areál bývalých libereckých tiskáren. V rámci projektu je možné připravit také aktivity na podporu lokálních výrobců a tradičních producentů.

Za účast v projektu zaplatí město Liberec cca 225 tisíc korun, což představuje 15% celkových nákladů. Většinu peněz (cca 1,3 mil. Kč) město získá z programu URBACT III, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

V rámci projektu se Liberec v první fázi zúčastní několika společných setkání. Hlavním partnerem projektu je španělské město Igualada, které leží 60 kilometrů od Barcelony. První návštěva zástupců Liberce proběhne v únoru 2016 na úvodním jednání s koordinátorem projektu.

„Chci ocenit, že tento projekt podpořil na zastupitelstvu i celý klub ČSSD i někteří opoziční zastupitelé. Účast v mezinárodních evropských projektech totiž může přinést nejen impulsy a inspiraci pro rozvoj našeho města, ale i potřebné finance. Liberec má potenciál dostat se do první ligy evropských měst. Toto je první krok na této cestě,“ doplnil náměstek.

 

Nastavení cookies