19.05.2020

Do tvorby strategického plánu se opět zapojí veřejnost u kulatých stolů

Město Liberec s ohledem na uvolňování mimořádných opatření rozebíhá naplno tvorbu nového strategického plánu města pro období 2021+.Porada vedení města na své pondělní schůzce vyhodnotila aktuální stav tvorby strategie a odsouhlasila upravený harmonogram dalšího postupu.

Původní harmonogram a postupové kroky pro tvorbu městské strategie musela radnice operativně upravit s ohledem na koronavirovou krizi. Protože dochází k rozvolňování opatření přijatých v souvislosti s COVID-19, je možné dále pokračovat i na tvorbě strategie rozvoje města ve spolupráci s širokou laickou i odbornou veřejností.

Přijatá opatření městu sice zabránila v tom, aby mohlo organizovat plánovaná setkání pracovních skupin P1 – P4. Na kvalitě analytické části však nedojde v této souvislosti k újmě. Plánovaná setkání byla totiž nahrazena elektronickou formou spolupráce a participace veřejnosti na tvorbě koncepčního dokumentu byla umožněna alespoň tímto vzdálenějším způsobem zapojení se do věcí veřejných. Analytici vypořádali všechny podněty, které se od veřejnosti sešly. Nyní probíhá úprava SWOT analýz v kontextu s vypořádanými připomínkami ve spolupráci s interním zpracovatelským týmem.

Společné setkání pracovních skupin k projednání analytické části připravované strategie se uskuteční 24. 6. 2020 od 15.00 do 18.30 v liberecké kavárně Pošta. Členové všech veřejných pracovních skupin byli o této skutečnosti informováni a na jednání pozváni.


Spolufinancováno z Operačního programu Zaměstnanost
registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014676, Liberec plánuje chytře a zodpovědně

Nastavení cookies